Điện tử/Điện Và Vật/Điện Nhiệt

Tủ sách mở Wikibooks

Điện Nhiệt[sửa]

Mọi vật dẩn điện đều tỏa nhiệt vào môi trường xung quanh .

Conductor và Điện Nhiệt thất thoát[sửa]


Semi Conductor và Điện Nhiệt thất thoát[sửa]