Điện Tử/Bộ Dao Động Sóng Điện

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Dao Động Sóng Điện Đều[sửa]

Lc circuit.svg

Phân tích mạch điện LC nối tiếp ở trạng thái cân bằng, ta thấy

Mạch điện có khả năng tạo ra Sóng Điện I dưới dạng Sóng Sin ở trạng thái cân bằng

Bộ Dao Động Sóng Dừng[sửa]

Lc circuit.svg

Phân tích mạch điện LC nối tiếp ở trạng thái đồng bộ , khi điện kháng của L và C triệt tiêu hay tổng hai điện kháng bằng không

Từ trên

Mạch điện có khả năng tạo ra Dao động Sóng Dừng của 2 điện thế giửa 2 góc 0 - 2π

Bộ Dao Động Sóng Điện Không Đều[sửa]

RLC series circuit.png

Mạch điện có ba link kiện điện tử RLC mắc nối với nhau tron một mạch điện khép kín


Ở Trạng Thái Cân Bằng[sửa]

Phương trìnhh trên có nghiệm như sau

Sóng Dao động Đi xuống
Sóng Dao động Đi lên
Sóng Dao động đi xuóng , lên và Đều

Ở Trạng Thái Đồng Bộ với R = 0[sửa]

Với R = 0 . Mạch điện đồng bộ khi điện kháng của L và C triệt tiêu

Mạch điện hoạt động ở trạng thái này có khả năng tạo ra Dao động Sóng Dừng của 2 điện thế giửa 2 góc 0 - 2π

Ở Trạng Thái Đồng Bộ với R ≠ 0[sửa]

R ≠ 0


Mạch điện hoạt động ở trạng thái này có khả năng tạo ra Điện có Dòng Điện ổn ở một Băng tần lựa chọn

Tổng Kết[sửa]

Dao Động Phương Trình Sóng Hàm Số Sóng Tham Số
Sóng Điện Đều
Sóng Dừng Điện Đều
Sóng Điện Không Đều .

Sóng Điện Không Đều
Sóng Điện Không Đều