Điện Số/Bộ Phận Toán Số/Bộ Tính Toán/Bộ Cộng

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Cộng[sửa]

Bộ phận Điện số có khả năng thực hiện phép toán cộng hai số nhị phân

Bộ Cộng Số Bít[sửa]

Bộ phận điện số thực hiện phép toán cộng trên hai số bít nhị phân 0 và 1

Khi cộng 2 bít A và B cho Tổng số S và Số Giử C ta được

A B | C S
0 0 | 0 0
0 1 | 0 1
1 0 | 0 1
1 1 | 1 0

Số Giử bằng AND của A và B

Tổng số bằng XOR của A và B

Từ trên ta được mạch điện

Half Adder.svg

Bộ Cộng 2 Số Nhị Phân n Bít[sửa]

A (1) B (1) Cin (1) S (1) Cout (2)
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1

Full-adder logic diagram.svg