Đề thi Học sinh giỏi Tin học/17

Tủ sách mở Wikibooks

Mô tả bài toán[sửa]

Bạn có một tập tin ảnh kích thước 2×2, gồm 4 điểm ảnh. Mỗi điểm ảnh có thể có một trong 26 màu khác nhau, được biểu thị bằng các chữ cái Latinh viết thường.

Bạn muốn tô màu lại một số điểm ảnh của hình ảnh để tất cả 4 điểm ảnh có cùng màu. Trong một lần tô màu, bạn có thể chọn 1 hoặc tối đa 2 điểm ảnh và phải cùng màu để tô chúng thành một màu khác.

Số lần tô màu tối thiểu bạn phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu của mình là bao nhiêu?

Dữ liệu[sửa]

Dữ liệu vào

Gồm hai dòng biểu thị hai hàng điểm ảnh trong hình ảnh, mỗi dòng chứa hai chữ cái viết thường của bảng chữ cái Latinh (không có dấu cách).

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên là số lần tô màu tối thiểu bạn phải thực hiện để tất cả 4 điểm ảnh của hình ảnh có cùng màu.

Ví dụ[sửa]

DỮ LIỆU VÀO DỮ LIỆU RA
rb
br
1

ab
cd
3

Lời giải[sửa]