Danh sách tập tin

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
02:54, ngày 1 tháng 9 năm 2021 Email cho phép của bs Lê Đình Sáng.png (tập tin) 162 kB Đức Anh Tối ngày 31 tháng 8 năm 2021, {{u|Đức Anh}} gửi thư xin phép bác Lê Đình Sáng để được đăng tải sách của bác lên Wikibooks. Bác Lê Đình Sáng đã đồng ý đăng tải, với điều kiện nho nhỏ là đăng tải không vì mục đích thương mại, và Wikibooks phù hợp với điều đó.
05:34, ngày 12 tháng 8 năm 2021 Wiki.svg (tập tin) 47 kB Đức Anh Hết thử nghiệm
03:23, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 7.jpg (tập tin) 102 kB Đức Anh  
03:21, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 6.jpg (tập tin) 89 kB Đức Anh  
03:18, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 5.jpg (tập tin) 78 kB Đức Anh  
03:16, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 4.jpg (tập tin) 116 kB Đức Anh  
03:12, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 3.jpg (tập tin) 78 kB Đức Anh  
03:07, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 1.jpg (tập tin) 106 kB Đức Anh Hình mới
03:01, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bìa sách Harry Potter phần 2.jpg (tập tin) 95 kB Đức Anh {{Mô tả sử dụng hợp lý |Mô tả = Bìa sách ''Harry Potter và Phòng chứa Bí mật'' của Nhà xuất bản Trẻ |Nguồn = https://www.nxbtre.com.vn/sach/harry-potter-va-phong-chua-bi-mat-13857.html |Bản quyền = Nhà xuất bản Trẻ |Sách = Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Chamber of Secrets |Phần sử dụng = Toàn bộ ảnh, đã giảm độ phân giải |Mục đích = Sử dụng để minh họa cho phần truyện. }}
02:37, ngày 6 tháng 8 năm 2021 Bustle of diagon alley.gif (tập tin) 947 kB Đức Anh  
08:04, ngày 4 tháng 8 năm 2021 Ministry of magic logo.png (tập tin) 113 kB Đức Anh Giảm kích thước
01:50, ngày 3 tháng 8 năm 2021 Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.png (tập tin) 394 kB Đức Anh  
00:52, ngày 3 tháng 8 năm 2021 Làng Hogsmeade.png (tập tin) 481 kB Đức Anh Cắt hình
12:55, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Chân dung Hermione Granger.jpg (tập tin) 31 kB Đức Anh Đổi hình khác
12:34, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Chân dung Harry Potter.jpg (tập tin) 37 kB Đức Anh  
05:23, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 20C.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:23, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 19C.png (tập tin) 14 kB Đức Anh  
05:22, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 18C.png (tập tin) 14 kB Đức Anh  
05:22, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 17C.png (tập tin) 14 kB Đức Anh  
05:22, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 16C.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:21, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 15C.png (tập tin) 14 kB Đức Anh  
05:21, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 14C.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:21, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 13C.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:21, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 12C.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:21, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 11C.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:20, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 10C.png (tập tin) 12 kB Đức Anh  
05:18, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 20.png (tập tin) 16 kB Đức Anh  
05:18, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 19.png (tập tin) 17 kB Đức Anh  
05:17, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 18.png (tập tin) 15 kB Đức Anh  
05:17, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 17.png (tập tin) 17 kB Đức Anh  
05:17, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 16.png (tập tin) 16 kB Đức Anh  
05:17, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 15.png (tập tin) 17 kB Đức Anh  
05:17, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 14.png (tập tin) 17 kB Đức Anh  
05:16, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 13.png (tập tin) 16 kB Đức Anh  
05:16, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 12.png (tập tin) 16 kB Đức Anh  
05:16, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 11.png (tập tin) 16 kB Đức Anh  
05:15, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 10.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
05:15, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 9.png (tập tin) 14 kB Đức Anh  
05:15, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 8.png (tập tin) 12 kB Đức Anh  
05:15, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 7.png (tập tin) 12 kB Đức Anh  
05:14, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 6.png (tập tin) 12 kB Đức Anh  
05:14, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 5.png (tập tin) 11 kB Đức Anh  
05:14, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 4.png (tập tin) 11 kB Đức Anh  
05:13, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 3.png (tập tin) 11 kB Đức Anh  
05:13, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 2.png (tập tin) 10 kB Đức Anh  
05:13, ngày 12 tháng 7 năm 2021 COC - Tháp Cung thủ 1.png (tập tin) 10 kB Đức Anh  
13:14, ngày 11 tháng 7 năm 2021 COC - Đại bác 20C.png (tập tin) 15 kB Đức Anh  
13:14, ngày 11 tháng 7 năm 2021 COC - Đại bác 20.png (tập tin) 14 kB Đức Anh  
13:13, ngày 11 tháng 7 năm 2021 COC - Đại bác 19C.png (tập tin) 15 kB Đức Anh  
13:13, ngày 11 tháng 7 năm 2021 COC - Đại bác 19.png (tập tin) 13 kB Đức Anh  
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối