Danh sách tập tin

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
02:38, ngày 10 tháng 4 năm 2014 TienDoDATCTC.png (tập tin) 2,21 MB Doãn Hiệu  
12:05, ngày 8 tháng 4 năm 2014 Vật liệuDATCTC.png (tập tin) 416 kB Doãn Hiệu Bảng khối lượng các vật liệu xây dựng chính trong dự án làm ví dụ cho đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối.
14:20, ngày 3 tháng 2 năm 2014 DayChuyenChuyenMonHoaKhongNhipNhang1.png (tập tin) 644 kB Doãn Hiệu  
14:15, ngày 3 tháng 2 năm 2014 DayChuyenChuyenMonHoaKhongNhipNhang0.png (tập tin) 86 kB Doãn Hiệu  
13:50, ngày 3 tháng 2 năm 2014 CanBangDCNhipBoi.png (tập tin) 478 kB Doãn Hiệu  
13:39, ngày 3 tháng 2 năm 2014 DCNB.png (tập tin) 672 kB Doãn Hiệu  
13:20, ngày 3 tháng 2 năm 2014 GhepSatDCKhongNhipNhang1.jpg (tập tin) 835 kB Doãn Hiệu  
13:11, ngày 3 tháng 2 năm 2014 GhepSatDCKhongNhipNhang2.png (tập tin) 47 kB Doãn Hiệu  
12:54, ngày 3 tháng 2 năm 2014 KhongNhipNhang4.png (tập tin) 250 kB Doãn Hiệu  
12:50, ngày 3 tháng 2 năm 2014 KhongNhipNhang3.png (tập tin) 174 kB Doãn Hiệu  
12:05, ngày 3 tháng 2 năm 2014 KhongNhipNhang2.png (tập tin) 175 kB Doãn Hiệu  
09:02, ngày 3 tháng 2 năm 2014 KhongNhipNhang1.png (tập tin) 363 kB Doãn Hiệu  
08:58, ngày 3 tháng 2 năm 2014 KhongNhipNhang0.png (tập tin) 150 kB Doãn Hiệu  
08:50, ngày 3 tháng 2 năm 2014 KhongNhipNhang.png (tập tin) 218 kB Doãn Hiệu  
06:27, ngày 2 tháng 2 năm 2014 DuTruThoiGianCongViec.jpg (tập tin) 150 kB Doãn Hiệu  
03:27, ngày 2 tháng 2 năm 2014 KeangNam2.png (tập tin) 149 kB Doãn Hiệu  
03:25, ngày 2 tháng 2 năm 2014 KeangNam1.png (tập tin) 262 kB Doãn Hiệu  
03:23, ngày 2 tháng 2 năm 2014 PDM-1.jpg (tập tin) 415 kB Doãn Hiệu  
12:45, ngày 30 tháng 1 năm 2014 GhepSatDCKhongNhipNhang3.png (tập tin) 96 kB Doãn Hiệu  
12:30, ngày 30 tháng 1 năm 2014 GhepSatDayChuyen.jpg (tập tin) 463 kB Doãn Hiệu  
08:38, ngày 28 tháng 1 năm 2014 MatCatDocCongNghe1Dot.png (tập tin) 585 kB Doãn Hiệu Mặt cắt dọc nhà nhiều tầng thi công theo công nghệ một đợt trên một tầng.
02:17, ngày 27 tháng 1 năm 2014 TienDoKeangNam.png (tập tin) 881 kB Doãn Hiệu Phần tiến độ thi công tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark (thi công phần thân tầng điển hình tòa trung tâm).
10:50, ngày 25 tháng 1 năm 2014 MatBangCongNgheThiCong1DotNhaNhieuTang.png (tập tin) 421 kB Doãn Hiệu  
13:52, ngày 21 tháng 1 năm 2014 Thit ba chi xao mam ruoc.jpg (tập tin) 20 kB PentelandMartin từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/04/thit-ba-chi-xao-mam-ruoc.html Tram's kochen]
04:47, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Wiki.svg (tập tin) 47 kB Mxn Bản sao của Tập tin:Wikibooks-logo-vi.svg, dùng để dễ đồng bộ hóa với Tập tin:Wiki.png. {{imbox |type=content |imageright=64px|right|The Wikimedia Logo |image=[[File:Red copyright.svg|64px|ri…
01:23, ngày 11 tháng 11 năm 2013 DMCV.jpg (tập tin) 2,28 MB Doãn Hiệu Lập danh mục công việc cho dự án thi công phần thân nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối.
01:07, ngày 11 tháng 11 năm 2013 DoAnToChucThiCong.png (tập tin) 900 kB Doãn Hiệu Bản vẽ mẫu đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối, phần tiến độ lập theo phương pháp tổ chức tổ đội chuyên môn, phần biểu đồ cung ứng, sử dụng, và lưu kho loạ…
02:16, ngày 7 tháng 4 năm 2013 MatBangDao.jpg (tập tin) 782 kB Doãn Hiệu Thêm bảng tiên lượng.
04:39, ngày 26 tháng 3 năm 2013 MBPDBeTongMong.jpg (tập tin) 2,74 MB Doãn Hiệu Mặt bằng phân khu đổ bê tông móng công trình nhà nhiều tầng ví dụ.
11:13, ngày 20 tháng 3 năm 2013 MatCatDao.jpg (tập tin) 471 kB Doãn Hiệu Mặt cắt đổ đất lên xe ô tô.
05:19, ngày 18 tháng 3 năm 2013 MatBangHoDao.jpg (tập tin) 1,05 MB Doãn Hiệu Bổ sung mặt bằng phương án đào ao.
02:37, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Banh bao.jpg (tập tin) 158 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2012/01/banh-bao.html Tram's kochen]
02:30, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Banh bot bang 2.jpg (tập tin) 119 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2012/09/banh-bot-bang.html Tram's kochen]
02:25, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Hacao.jpg (tập tin) 70 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2012/10/ha-cao.html Tram's kochen]
02:20, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Th Banhductomchay.jpg (tập tin) 8 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2012/11/banh-uc-tom-chay.html Tram's kochen]
02:11, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Banh mi chien tom.jpg (tập tin) 338 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/02/banh-mi-chien-tom.html Tram's kochen]
02:08, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Xoi nuong.jpg (tập tin) 393 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/02/xoi-nuong.html Tram's kochen]
02:05, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Xiu mai.jpg (tập tin) 384 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/03/xiu-mai.html Tram's kochen]
02:02, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Pineapple Upside Down Cake.jpg (tập tin) 196 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/03/pineapple-upside-down-cake.html Tram's kochen]
01:57, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Hu tieu.jpg (tập tin) 167 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/04/hu-tieu.html Tram's kochen]
01:55, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Trung muoi.jpg (tập tin) 125 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/04/trung-muoi.html Tram's kochen]
01:51, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Cha trung muoi.jpg (tập tin) 149 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/04/cha-trung-muoi.html Tram's kochen]
01:48, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Thit ba chi nuong.jpg (tập tin) 195 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/04/thit-ba-chi-nuong.html Tram's kochen]
01:45, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Xoi gac.jpg (tập tin) 112 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/05/xoi-gac.html Tram's kochen]
01:41, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Com suon nuong.jpg (tập tin) 138 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/05/com-suon-nuong.html Tram's kochen]
01:38, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Chuoi boc nep nuong.jpg (tập tin) 131 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/06/chuoi-boc-nep-nuong.html Tram's kochen]
01:34, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Hu tieu chay.jpg (tập tin) 146 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/06/hu-tieu-chay.html Tram's kochen]
01:31, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Pate gan.jpg (tập tin) 148 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/06/pate-gan.html Tram's kochen]
01:26, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Bi cuon chay.jpg (tập tin) 120 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/06/bi-cuon-chay.html Tram's kochen]
01:21, ngày 7 tháng 3 năm 2013 Banh mousse sua chua trai anh dao 1.jpg (tập tin) 151 kB AmieKim từ [http://tramkochen.blogspot.com/2011/07/banh-mousse-sua-chua-voi-qua-anh-ao.html Tram's kochen]
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối