Lịch sử các thay đổi của Bộ Lọc Vi Phạm 1

Điều hướng Bộ lọc sai phạm (Trang đầu | Thay đổi bộ lọc gần đây | Kiểm tra các sửa đổi về trước | Nhật trình sai phạm)
Tinh lọc tìm kiếm
Thời điểm Người dùng Mô tả bộ lọc công khai Cờ Tác vụ Thay đổi
00:14, ngày 22 tháng 2 năm 2021 Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Lặp lại ký tự kích hoạt
  • Cảnh báo: abusefilter-warning-repeated-characters
  • Thẻ: Lặp lại ký tự