Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Bậc Nhất

Tủ sách mở Wikibooks

Phương Trình Bậc Nhất[sửa]

Phương trình bậc nhất của biến số x có dạng tổng quát

Giải Pương Trình[sửa]

Chỉ có một giá trị x thỏa mản phương trình trên hay nghiệm số của phương trình trên

x = -

Thí Dụ[sửa]

Giải Phương trình 2x + 3 = 0

2x + 3 = 0
2x = -3
x = -3/2