Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhất

Tủ sách mở Wikibooks

Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhất[sửa]

Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhất có dạng tổng quát

f'(x) = 0

Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhất[sửa]

Với Phương Trình Đạo Hàm bậc nhất có dạng

Có thể viết dưới dạng sau

Tổng Kết[sửa]

Nghiệm của Phương Trình Đạo Hàm bậc nhất có dạng

là một Hàm số lủy thừa của e