Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai

Tủ sách mở Wikibooks

Phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai[sửa]

f"(x) + f'(x) + f(x) = 0

Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai[sửa]

Với phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai có dạng

Có thể viết dưới dạng sau

Có nghiệm

Khi

Khi

Khi

Tổng Kết[sửa]

Phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai có dạng tổng quát

có nghiệm

Với

Khi