Đại số/Đa Thức

Tủ sách mở Wikibooks

Đa Thức[sửa]

Đa thức là một biểu thức của một Biến Số có dạng tổng quát

Đa Thức Đặc Biệt[sửa]

P(x) = x
x | -2 -1 0 1 2 . P(x) | -2 -1 0 1 2
Đa thức P(x) đại diện cho Đường thẳng đi qua điểm (0,0)
P(x) = x2
x | -2 -1 0 1 2 . P(x) | -4 -2 0 2 4
Đa thức P(x) đại diện cho Đường Cong Pa Ra Bôn đi qua điểm (0,0)


P(x) = x3
x | -2 -1 0 1 2 . P(x) | -8 -2 0 2 8
Đa thức P(x) đại diện cho Đường Cánh Quạt đi qua điểm (0,0)