Đại số/Đồ Thị

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ Thị[sửa]

Đồ Thị là một cách hiển thị Tọa độ của một điểm trên một mặt phẳng . Có hai loại đồ thị

  1. Đồ thị trục
  2. Đồ thị trục

Đồ Thị trục xOy[sửa]

Đồ Thị XY là một Đồ Thị tạo bởi hai đường thẳng vuông góc với nhau

Một ngang, gọi là trục hoành hay trục Ox ;
Một thẳng đứng, gọi là trục tung hay trục Oy
Cắt nhau tại một điểm, gọi là điểm gốc có tọa độ (0,0)

Một điểm, A , trên Đồ Thị XY sẽ có một

Cartesian-coordinate-system.svg
Tọa độ A(X,Y) với chiều dài X và độ cao Y


Thí dụ Tọa độ của một điểm A(4,8) có x = 4 và y = 8

Đồ Thị Vòng Tròn[sửa]

Cartesian-coordinate-system-with-circle.svg

Đồ Thị Vòng Tròn là một cách hiển thị Tọa độ của một điểm trên vòng tròn có Bán kín R ở Góc độ θ


Khi một đường thẳng có độ dài R cắt đường chân trời (đường thẳng ngang) tại một điểm và tạo thành một góc θ. Trên mặt phẳng Rθ, đường bán kín R cắt đường chân trời tại một điểm gốc (R,0) . Trên mặt phẳng Rθ, Một điểm chuyển động theo vòng tròn sẻ có một tọa độ A(R,θ) và được biểu hiện như sau A = R/_θ

Chuyển Đổi Hệ Tọa Độ[sửa]

Nếu có một điểm có tọa độ A(X,Y) tương đương với A(R,θ) trong Hệ số Thực thì

Giá trị của R và θ được tính từ giá trị của X và Y như sau

Dưới dạng Hàm số lượng giác giá trị của X và Y được tính từ giá trị của R và θ như sau