Trẻ em:Bé gọi tên muôn loài động vật bằng tiếng Anh/I

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
I, bé nói Iguana


I is for Iguana.jpg


Igunana là con Giông mào


-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --