Thảo luận Thành viên:G(x)

Tủ sách mở Wikibooks
(đổi hướng từ Thảo luận Thành viên:V(g))
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Please direct all inquiries regarding users G(x), V(g) and Harley Hartwell (including G(Bot), if operated in any particular wiki) to my talk page at Meta, where I am more active. Thank you!