Không có quyền thực hiện

Bạn không được quyền tạo trang này, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn nằm trong một dải IP bị cấm trên mọi wiki thuộc Wikimedia Foundation.

Người thực hiện lệnh cấm là AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org). Lý do cấm là Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected .

  • Thời điểm cấm: 13:55, ngày 18 tháng 8 năm 2022
  • Thời hạn cấm: 13:55, ngày 18 tháng 3 năm 2025

Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 44.210.237.158 và dải bị cấm là 44.210.0.0/16. Vui lòng thêm đầy đủ các thông tin trên khi đặt câu hỏi.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị cấm nhầm, hãy xem thêm thông tin và hướng dẫn ở trang quy định toàn cục Không proxy mở. Để thảo luận về lệnh cấm, hãy viết một yêu cầu xem xét lại tại Meta-Wiki hoặc gửi thư điện tử đến hòm thư VRT của tiếp viên tại stewards@wikimedia.org với các thông tin phía trên.