Không có quyền thực hiện

Bạn không được quyền tạo trang này, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn nằm trong một dải IP bị cấm trên mọi wiki thuộc Wikimedia Foundation.

Người thực hiện lệnh cấm là Tks4Fish (meta.wikimedia.org). Lý do cấm là Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .

  • Thời điểm cấm: 04:09, ngày 17 tháng 2 năm 2021
  • Thời hạn cấm: 04:09, ngày 17 tháng 2 năm 2024

Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 34.236.192.4 và dải bị cấm là 34.236.0.0/16. Vui lòng thêm đầy đủ các thông tin trên khi đặt câu hỏi.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị cấm nhầm, hãy xem thêm thông tin và hướng dẫn ở trang quy định toàn cục Không proxy mở. Để thảo luận về lệnh cấm, hãy viết một yêu cầu xem xét lại tại Meta-Wiki hoặc gửi thư điện tử đến hòm thư VRT của tiếp viên tại stewards@wikimedia.org với các thông tin phía trên.