Tập tin:Symbol support vote.svg

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(tập tin SVG, 180×185 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 1 kB)

Tập tin này đặt tại Wikimedia Commons và các dự án khác có thể sử dụng chúng. Lời miêu tả tại trang mô tả tập tin tại đấy được hiển thị dưới đây.

Protected This media file has been protected from editing to prevent vandalism.
Please discuss changes on the talk page or request unprotection.

Miêu tả

Miêu tả
English: The support vote symbol redrawn in the SVG format.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả Zscout370, improved by Ed g2s, simplified by Erin Silversmith
Phiên bản khác

Symbol partial support vote.svg GA candidate.svg Symbol support2 vote.svg Symbol unsupport vote.svg Symbol support vote double.png

SVG genesis
Notepad icon wide.svg
This vector image was created with a text editor.

Giấy phép

Public domain Tác phẩm này đã được tác giả của nó, Zscout370, phát hành vào phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Zscout370 cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:35, ngày 15 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:35, ngày 15 tháng 1 năm 2015180×185 (1 kB)Jarektupdate by user:Be..anyone copied from File:Symbol_support_vote_(2).svg
01:59, ngày 15 tháng 8 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:59, ngày 15 tháng 8 năm 2006180×185 (1.006 byte)Erin SilversmithCompressed file down to 1kb by removing junk code. No appreciable difference in visible image.
23:35, ngày 28 tháng 5 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:35, ngày 28 tháng 5 năm 2006180×185 (2 kB)Ed g2sshadow
03:54, ngày 15 tháng 10 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:54, ngày 15 tháng 10 năm 2005180×185 (2 kB)Zscout370The support vote symbol redrawn in the SVG format.

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.

Đặc tính hình