Tập tin cần thiết

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 16:42, ngày 1 tháng 12 năm 2023. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các tập tin sau được nhúng nhưng không tồn tại. Các tập tin từ kho dùng chung có thể được liệt kê trong khi tồn tại; các trường hợp này được gạch bỏ. Ngoài ra, các trang nhúng tập tin không tồn tại được liệt kê tại Thể loại:Trang có sử dụng tập tin không tồn tại.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tập tin:Wikispecies-logo.svg‏‎ (2.283 liên kết)
 2. Tập tin:Commons-logo.svg‏‎ (1.991 liên kết)
 3. Tập tin:Office-book.svg‏‎ (497 liên kết)
 4. Tập tin:Information icon4.svg‏‎ (378 liên kết)
 5. Tập tin:75%.svg‏‎ (327 liên kết)
 6. Tập tin:100 percent.svg‏‎ (318 liên kết)
 7. Tập tin:100%.svg‏‎ (307 liên kết)
 8. Tập tin:Supercell-logo.svg‏‎ (293 liên kết)
 9. Tập tin:Wikibooks-logo.svg‏‎ (278 liên kết)
 10. Tập tin:Chart organisation.svg‏‎ (275 liên kết)
 11. Tập tin:Nuvola filesystems services.svg‏‎ (275 liên kết)
 12. Tập tin:Padlock-silver.svg‏‎ (268 liên kết)
 13. Tập tin:CC some rights reserved.svg‏‎ (222 liên kết)
 14. Tập tin:Cc-by new white.svg‏‎ (222 liên kết)
 15. Tập tin:3o5dots.svg‏‎ (170 liên kết)
 16. Tập tin:25%.svg‏‎ (155 liên kết)
 17. Tập tin:50%.svg‏‎ (132 liên kết)
 18. Tập tin:Red copyright.svg‏‎ (122 liên kết)
 19. Tập tin:Ambox warning blue.svg‏‎ (111 liên kết)
 20. Tập tin:Video-Game-Controller-Icon-IDV-green.svg‏‎ (111 liên kết)
 21. Tập tin:Cc-sa white.svg‏‎ (106 liên kết)
 22. Tập tin:Wave.png‏‎ (104 liên kết)
 23. Tập tin:2o5dots.svg‏‎ (98 liên kết)
 24. Tập tin:Manoderecha.svg‏‎ (78 liên kết)
 25. Tập tin:LinearInterpolation.svg‏‎ (77 liên kết)
 26. Tập tin:RLC series circuit.png‏‎ (75 liên kết)
 27. Tập tin:Heckert GNU white.svg‏‎ (72 liên kết)
 28. Tập tin:Ambox important.svg‏‎ (71 liên kết)
 29. Tập tin:Ambox Content.svg‏‎ (70 liên kết)
 30. Tập tin:Integral as region under curve.png‏‎ (69 liên kết)
 31. Tập tin:VFPt Solenoid correct2.svg‏‎ (67 liên kết)
 32. Tập tin:Lorentz force.svg‏‎ (62 liên kết)
 33. Tập tin:Status iucn3.1 EN vi.svg‏‎ (60 liên kết)
 34. Tập tin:Flag of Turkey.svg‏‎ (59 liên kết)
 35. Tập tin:Magnetic field of wire loop.svg‏‎ (59 liên kết)
 36. Tập tin:Onde electromagnetique.svg‏‎ (59 liên kết)
 37. Tập tin:Status iucn3.1 VU vi.svg‏‎ (59 liên kết)
 38. Tập tin:Flag of Russia.svg‏‎ (58 liên kết)
 39. Tập tin:RL Series Open-Closed.svg‏‎ (57 liên kết)
 40. Tập tin:Lc circuit.svg‏‎ (56 liên kết)
 41. Tập tin:00%.svg‏‎ (55 liên kết)
 42. Tập tin:Flag of Cyprus.svg‏‎ (55 liên kết)
 43. Tập tin:Flag of Armenia.svg‏‎ (54 liên kết)
 44. Tập tin:Flag of Azerbaijan.svg‏‎ (54 liên kết)
 45. Tập tin:Flag of Georgia.svg‏‎ (54 liên kết)
 46. Tập tin:Flag of Kazakhstan.svg‏‎ (54 liên kết)
 47. Tập tin:Flag of South Korea.svg‏‎ (54 liên kết)
 48. Tập tin:Slope picture.svg‏‎ (53 liên kết)
 49. Tập tin:RC switch.svg‏‎ (52 liên kết)
 50. Tập tin:Basic Inductor with B-field.svg‏‎ (50 liên kết)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).