Tập tin cần thiết

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:25, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các tập tin sau được nhúng nhưng không tồn tại. Các tập tin từ kho dùng chung có thể được liệt kê trong khi tồn tại; các trường hợp này được gạch bỏ. Ngoài ra, các trang nhúng tập tin không tồn tại được liệt kê tại Thể loại:Trang có sử dụng tập tin không tồn tại.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tập tin:Information icon4.svg‏‎ (332 liên kết)
 2. Tập tin:Chart organisation.svg‏‎ (327 liên kết)
 3. Tập tin:Nuvola filesystems services.svg‏‎ (316 liên kết)
 4. Tập tin:Wikibooks-logo.svg‏‎ (289 liên kết)
 5. Tập tin:Padlock-silver-slash.svg‏‎ (250 liên kết)
 6. Tập tin:CC some rights reserved.svg‏‎ (221 liên kết)
 7. Tập tin:Cc-by new white.svg‏‎ (221 liên kết)
 8. Tập tin:25%.svg‏‎ (185 liên kết)
 9. Tập tin:50%.svg‏‎ (149 liên kết)
 10. Tập tin:100%.svg‏‎ (122 liên kết)
 11. Tập tin:100 percent.svg‏‎ (122 liên kết)
 12. Tập tin:Cc-sa white.svg‏‎ (106 liên kết)
 13. Tập tin:75%.svg‏‎ (99 liên kết)
 14. Tập tin:Paul Signac Le Pin Saint Tropez.jpg‏‎ (78 liên kết)
 15. Tập tin:Heckert GNU white.svg‏‎ (72 liên kết)
 16. Tập tin:Dialog-warning.svg‏‎ (57 liên kết)
 17. Tập tin:Wave.png‏‎ (51 liên kết)
 18. Tập tin:Wikipedia-logo.png‏‎ (51 liên kết)
 19. Tập tin:00%.svg‏‎ (50 liên kết)
 20. Tập tin:RLC series circuit.png‏‎ (48 liên kết)
 21. Tập tin:3o5dots.svg‏‎ (42 liên kết)
 22. Tập tin:Commons-logo.svg‏‎ (39 liên kết)
 23. Tập tin:Ambox Content.svg‏‎ (35 liên kết)
 24. Tập tin:Ambox important.svg‏‎ (35 liên kết)
 25. Tập tin:Lc circuit.svg‏‎ (35 liên kết)
 26. Tập tin:Onde electromagnetique.svg‏‎ (33 liên kết)
 27. Tập tin:Redirectltr.png‏‎ (32 liên kết)
 28. Tập tin:RL Series Open-Closed.svg‏‎ (30 liên kết)
 29. Tập tin:Circle-withsegments.svg‏‎ (29 liên kết)
 30. Tập tin:Edit-copy green.svg‏‎ (27 liên kết)
 31. Tập tin:Photoelectric effect.svg‏‎ (25 liên kết)
 32. Tập tin:Transistor amplifier blocked emitor.svg‏‎ (25 liên kết)
 33. Tập tin:2o5dots.svg‏‎ (24 liên kết)
 34. Tập tin:Foodlogo2.svg‏‎ (24 liên kết)
 35. Tập tin:Padlock.svg‏‎ (24 liên kết)
 36. Tập tin:Basic Inductor with B-field.svg‏‎ (23 liên kết)
 37. Tập tin:Electromagnet1.png‏‎ (23 liên kết)
 38. Tập tin:Integral as region under curve.png‏‎ (23 liên kết)
 39. Tập tin:Standing Wave.PNG‏‎ (23 liên kết)
 40. Tập tin:Manoderecha.svg‏‎ (22 liên kết)
 41. Tập tin:RC switch.svg‏‎ (22 liên kết)
 42. Tập tin:Nuvola apps chat.png‏‎ (21 liên kết)
 43. Tập tin:Chess d45.svg‏‎ (20 liên kết)
 44. Tập tin:Clear Text.png‏‎ (20 liên kết)
 45. Tập tin:Full Saturation Spectrum.png‏‎ (20 liên kết)
 46. Tập tin:Gold-pixel.PNG‏‎ (20 liên kết)
 47. Tập tin:Green square.svg‏‎ (20 liên kết)
 48. Tập tin:Opampinverting.svg‏‎ (20 liên kết)
 49. Tập tin:Opampnoninverting.svg‏‎ (20 liên kết)
 50. Tập tin:Red.svg‏‎ (20 liên kết)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).