Tập tin cần thiết

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 23:02, ngày 22 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các tập tin sau được nhúng nhưng không tồn tại. Các tập tin từ kho dùng chung có thể được liệt kê trong khi tồn tại; các trường hợp này được gạch bỏ. Ngoài ra, các trang nhúng tập tin không tồn tại được liệt kê tại Thể loại:Trang có sử dụng tập tin không tồn tại.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tập tin:Office-book.svg‏‎ (362 liên kết)
 2. Tập tin:Chart organisation.svg‏‎ (333 liên kết)
 3. Tập tin:Information icon4.svg‏‎ (331 liên kết)
 4. Tập tin:Nuvola filesystems services.svg‏‎ (320 liên kết)
 5. Tập tin:Wikibooks-logo.svg‏‎ (297 liên kết)
 6. Tập tin:Padlock-silver.svg‏‎ (268 liên kết)
 7. Tập tin:100 percent.svg‏‎ (245 liên kết)
 8. Tập tin:100%.svg‏‎ (236 liên kết)
 9. Tập tin:CC some rights reserved.svg‏‎ (221 liên kết)
 10. Tập tin:Cc-by new white.svg‏‎ (221 liên kết)
 11. Tập tin:75%.svg‏‎ (203 liên kết)
 12. Tập tin:Delete Article Alert.svg‏‎ (170 liên kết)
 13. Tập tin:25%.svg‏‎ (151 liên kết)
 14. Tập tin:50%.svg‏‎ (131 liên kết)
 15. Tập tin:3o5dots.svg‏‎ (111 liên kết)
 16. Tập tin:Cc-sa white.svg‏‎ (106 liên kết)
 17. Tập tin:Paul Signac Le Pin Saint Tropez.jpg‏‎ (78 liên kết)
 18. Tập tin:Heckert GNU white.svg‏‎ (72 liên kết)
 19. Tập tin:Wave.png‏‎ (61 liên kết)
 20. Tập tin:2o5dots.svg‏‎ (60 liên kết)
 21. Tập tin:RLC series circuit.png‏‎ (55 liên kết)
 22. Tập tin:Ambox Content.svg‏‎ (54 liên kết)
 23. Tập tin:Ambox important.svg‏‎ (54 liên kết)
 24. Tập tin:Wikipedia-logo.png‏‎ (52 liên kết)
 25. Tập tin:00%.svg‏‎ (49 liên kết)
 26. Tập tin:Commons-logo.svg‏‎ (42 liên kết)
 27. Tập tin:Onde electromagnetique.svg‏‎ (41 liên kết)
 28. Tập tin:Lc circuit.svg‏‎ (36 liên kết)
 29. Tập tin:Circle-withsegments.svg‏‎ (34 liên kết)
 30. Tập tin:Edit-copy green.svg‏‎ (33 liên kết)
 31. Tập tin:OOjs UI icon information-progressive.svg‏‎ (32 liên kết)
 32. Tập tin:Redirectltr.png‏‎ (32 liên kết)
 33. Tập tin:Basic Inductor with B-field.svg‏‎ (31 liên kết)
 34. Tập tin:RL Series Open-Closed.svg‏‎ (31 liên kết)
 35. Tập tin:Manoderecha.svg‏‎ (30 liên kết)
 36. Tập tin:Slope picture.svg‏‎ (30 liên kết)
 37. Tập tin:Electromagnet1.png‏‎ (28 liên kết)
 38. Tập tin:Integral as region under curve.png‏‎ (28 liên kết)
 39. Tập tin:Standing Wave.PNG‏‎ (27 liên kết)
 40. Tập tin:Transistor amplifier blocked emitor.svg‏‎ (27 liên kết)
 41. Tập tin:Magnetic field of wire loop.svg‏‎ (26 liên kết)
 42. Tập tin:Padlock-red.svg‏‎ (26 liên kết)
 43. Tập tin:Dog 2.svg‏‎ (25 liên kết)
 44. Tập tin:Dragon.svg‏‎ (25 liên kết)
 45. Tập tin:Foodlogo2.svg‏‎ (25 liên kết)
 46. Tập tin:Goat.svg‏‎ (25 liên kết)
 47. Tập tin:Horse.svg‏‎ (25 liên kết)
 48. Tập tin:Monkey 2.svg‏‎ (25 liên kết)
 49. Tập tin:Opampnoninverting.svg‏‎ (25 liên kết)
 50. Tập tin:Ox.svg‏‎ (25 liên kết)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).