Tập tin cần thiết

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 13:06, ngày 1 tháng 12 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các tập tin sau được nhúng nhưng không tồn tại. Các tập tin từ kho dùng chung có thể được liệt kê trong khi tồn tại; các trường hợp này được gạch bỏ. Ngoài ra, các trang nhúng tập tin không tồn tại được liệt kê tại Thể loại:Trang có sử dụng tập tin không tồn tại.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tập tin:Wikispecies-logo.svg‏‎ (1.128 liên kết)
 2. Tập tin:Commons-logo.svg‏‎ (965 liên kết)
 3. Tập tin:Office-book.svg‏‎ (489 liên kết)
 4. Tập tin:Information icon4.svg‏‎ (377 liên kết)
 5. Tập tin:75%.svg‏‎ (334 liên kết)
 6. Tập tin:100 percent.svg‏‎ (315 liên kết)
 7. Tập tin:100%.svg‏‎ (303 liên kết)
 8. Tập tin:Supercell-logo.svg‏‎ (293 liên kết)
 9. Tập tin:Chart organisation.svg‏‎ (275 liên kết)
 10. Tập tin:Nuvola filesystems services.svg‏‎ (275 liên kết)
 11. Tập tin:Padlock-silver.svg‏‎ (267 liên kết)
 12. Tập tin:Wikibooks-logo.svg‏‎ (264 liên kết)
 13. Tập tin:CC some rights reserved.svg‏‎ (222 liên kết)
 14. Tập tin:Cc-by new white.svg‏‎ (222 liên kết)
 15. Tập tin:3o5dots.svg‏‎ (170 liên kết)
 16. Tập tin:25%.svg‏‎ (159 liên kết)
 17. Tập tin:50%.svg‏‎ (137 liên kết)
 18. Tập tin:Red copyright.svg‏‎ (118 liên kết)
 19. Tập tin:Ambox warning blue.svg‏‎ (111 liên kết)
 20. Tập tin:Video-Game-Controller-Icon-IDV-green.svg‏‎ (111 liên kết)
 21. Tập tin:Cc-sa white.svg‏‎ (106 liên kết)
 22. Tập tin:2o5dots.svg‏‎ (98 liên kết)
 23. Tập tin:Paul Signac Le Pin Saint Tropez.jpg‏‎ (76 liên kết)
 24. Tập tin:Heckert GNU white.svg‏‎ (72 liên kết)
 25. Tập tin:Ambox Content.svg‏‎ (71 liên kết)
 26. Tập tin:Ambox important.svg‏‎ (71 liên kết)
 27. Tập tin:Wave.png‏‎ (65 liên kết)
 28. Tập tin:Wikipedia-logo.png‏‎ (61 liên kết)
 29. Tập tin:00%.svg‏‎ (59 liên kết)
 30. Tập tin:Flag of Russia.svg‏‎ (58 liên kết)
 31. Tập tin:Flag of Turkey.svg‏‎ (58 liên kết)
 32. Tập tin:Manoderecha.svg‏‎ (57 liên kết)
 33. Tập tin:Flag of Cyprus.svg‏‎ (55 liên kết)
 34. Tập tin:RLC series circuit.png‏‎ (55 liên kết)
 35. Tập tin:Flag of Armenia.svg‏‎ (54 liên kết)
 36. Tập tin:Flag of Azerbaijan.svg‏‎ (54 liên kết)
 37. Tập tin:Flag of Georgia.svg‏‎ (54 liên kết)
 38. Tập tin:Flag of Kazakhstan.svg‏‎ (54 liên kết)
 39. Tập tin:Flag of South Korea.svg‏‎ (54 liên kết)
 40. Tập tin:VFPt Solenoid correct2.svg‏‎ (53 liên kết)
 41. Tập tin:Lorentz force.svg‏‎ (50 liên kết)
 42. Tập tin:Magnetic field of wire loop.svg‏‎ (50 liên kết)
 43. Tập tin:Flag of Vietnam.svg‏‎ (47 liên kết)
 44. Tập tin:LinearInterpolation.svg‏‎ (44 liên kết)
 45. Tập tin:Accessories-text-editor.svg‏‎ (43 liên kết)
 46. Tập tin:Flag of India.svg‏‎ (43 liên kết)
 47. Tập tin:Flag of Japan.svg‏‎ (42 liên kết)
 48. Tập tin:Flag of the People's Republic of China.svg‏‎ (42 liên kết)
 49. Tập tin:Integral as region under curve.png‏‎ (42 liên kết)
 50. Tập tin:Edit-copy green.svg‏‎ (41 liên kết)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).