Thông điệp hệ thống

Đây là toàn bộ thông báo phần mềm có trong tên miền không gian MediaWiki:.
Thông điệp hệ thống
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên thông điệp Tất cả những thông báo mặc định
Tất cả những thông báo hiện hành
1movedto2 (thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
[[$1]] đổi thành [[$2]] qua đổi hướng
3d (thảo luận) (Biên dịch) 3D
3d-badge-text (thảo luận) (Biên dịch) 3D
3d-desc (thảo luận) (Biên dịch) Hỗ trợ các định dạng tập tin 3D
3d-nopatent (thảo luận) (Biên dịch) Chưa chọn
3d-patent (thảo luận) (Biên dịch) Cấp bằng sáng chế:
3d-patents (thảo luận) (Biên dịch) -
3d-thumb-placeholder (thảo luận) (Biên dịch) Đang tải hình thu nhỏ…
about (thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu
aboutpage (thảo luận) (Biên dịch) Project:Giới thiệu
Wikibooks:Giới thiệu
aboutsite (thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu {{SITENAME}}
Giới thiệu Wikibooks
abusefilter (thảo luận) (Biên dịch) Quản lý bộ lọc sai phạm
abusefilter-accountreserved (thảo luận) (Biên dịch) Tên tài khoản này được bộ lọc sai phạm bảo lưu để sử dụng.
abusefilter-action-block (thảo luận) (Biên dịch) Cấm
abusefilter-action-blockautopromote (thảo luận) (Biên dịch) Cấm tự động cấp quyền
abusefilter-action-degroup (thảo luận) (Biên dịch) Loại khỏi nhóm
abusefilter-action-disallow (thảo luận) (Biên dịch) Không cho phép
abusefilter-action-rangeblock (thảo luận) (Biên dịch) Cấm theo dải
abusefilter-action-tag (thảo luận) (Biên dịch) Thẻ
abusefilter-action-throttle (thảo luận) (Biên dịch) Thắt cổ chai
abusefilter-action-warn (thảo luận) (Biên dịch) Cảnh báo
abusefilter-autopromote-blocked (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bạn không được phép thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn, một số quyền thường có của tài khoản hoàn chỉnh đã tạm thời gỡ bỏ ra khỏi tài khoản của bạn. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-block-anon (thảo luận) (Biên dịch) Cấm người dùng vô danh
abusefilter-block-talk (thảo luận) (Biên dịch) cấm sửa đổi trang thảo luận cá nhân
abusefilter-block-user (thảo luận) (Biên dịch) cấm người dùng đã đăng ký
abusefilter-blockautopromotereason (thảo luận) (Biên dịch) Quyền hạn đã bị bộ lọc sai phạm tự động tước bỏ. Mô tả quy định: $1
abusefilter-blocked-display (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bị ngăn không cho bạn thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo vệ {{PAGENAME}}, tài khoản cá nhân của bạn và tất cả các địa chỉ IP đi cùng với nó đã bị cấm sửa đổi. Nếu điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-blocker (thảo luận) (Biên dịch) Bộ lọc sai phạm
abusefilter-blockreason (thảo luận) (Biên dịch) Bộ lọc sai phạm tự động cấm. Mô tả điều kiện: $1
abusefilter-changeslist-examine (thảo luận) (Biên dịch) kiểm tra
abusefilter-degrouped (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại. Do đó, bạn không được phép thực hiện; vì tài khoản của bạn bị nghi là bị đánh cắp, tất cả các quyền đã bị thu hồi. Nếu bạn tin rằng điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một hành chính viên cùng với lời giải thích cho tác vụ của mình, quyền của bạn có thể được phục hồi. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-degroupreason (thảo luận) (Biên dịch) Quyền hạn đã bị bộ lọc sai phạm tự động tước bỏ. Mô tả quy định: $1
abusefilter-deleted (thảo luận) (Biên dịch) Đã xóa
abusefilter-desc (thảo luận) (Biên dịch) Áp dụng heuristic tự động vào các sửa đổi
abusefilter-diff-backhistory (thảo luận) (Biên dịch) Trở lại lịch sử bộ lọc
abusefilter-diff-info (thảo luận) (Biên dịch) Thông tin cơ bản
abusefilter-diff-invalid (thảo luận) (Biên dịch) Không thể lấy các phiên bản yêu cầu
abusefilter-diff-item (thảo luận) (Biên dịch) Khoản mục
abusefilter-diff-next (thảo luận) (Biên dịch) Thay đổi sau
abusefilter-diff-pattern (thảo luận) (Biên dịch) Điều kiện lọc
abusefilter-diff-prev (thảo luận) (Biên dịch) Thay đổi cũ
abusefilter-diff-title (thảo luận) (Biên dịch) Khác biệt giữa các phiên bản
abusefilter-diff-version (thảo luận) (Biên dịch) {{GENDER:$3}}Phiên bản vào $1 bởi $2
abusefilter-disabled (thảo luận) (Biên dịch) Tắt kích hoạt
abusefilter-disallowed (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và do đó không được phép thực hiện. Nếu bạn tin rằng tác vụ của bạn là có tính xây dựng, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên, và thông báo cho họ về những điều bạn đang cố gắng làm. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-edit (thảo luận) (Biên dịch) Sửa đổi bộ lọc sai phạm
abusefilter-edit-action-block (thảo luận) (Biên dịch) Cấm người dùng và/hoặc địa chỉ IP không được sửa đổi
abusefilter-edit-action-blockautopromote (thảo luận) (Biên dịch) Tước trạng thái tự xác nhận của người dùng
abusefilter-edit-action-blocktalk (thảo luận) (Biên dịch) Cấm người dùng và/hoặc IP sửa trang thảo luận cá nhân
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối