Bước tới nội dung

Thông điệp hệ thống

Đây là toàn bộ thông báo phần mềm có trong tên miền không gian MediaWiki:.
Thông điệp hệ thống
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên thông điệp Tất cả những thông báo mặc định
Tất cả những thông báo hiện hành
1movedto2 (thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
[[$1]] đổi thành [[$2]] qua đổi hướng
3d (thảo luận) (Biên dịch) 3D
3d-badge-text (thảo luận) (Biên dịch) 3D
3d-desc (thảo luận) (Biên dịch) Hỗ trợ các định dạng tập tin 3D
3d-nopatent (thảo luận) (Biên dịch) Chưa chọn
3d-patent (thảo luận) (Biên dịch) Cấp bằng sáng chế:
3d-patents (thảo luận) (Biên dịch) -
3d-thumb-placeholder (thảo luận) (Biên dịch) Đang tải hình thu nhỏ…
about (thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu
aboutpage (thảo luận) (Biên dịch) Project:Giới thiệu
Wikibooks:Giới thiệu
aboutsite (thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu {{SITENAME}}
Giới thiệu Wikibooks
abusefilter (thảo luận) (Biên dịch) Quản lý bộ lọc sai phạm
abusefilter-accountreserved (thảo luận) (Biên dịch) Tên tài khoản này được bộ lọc sai phạm bảo lưu để sử dụng.
abusefilter-action-block (thảo luận) (Biên dịch) Cấm
abusefilter-action-blockautopromote (thảo luận) (Biên dịch) Cấm tự động cấp quyền
abusefilter-action-degroup (thảo luận) (Biên dịch) Loại khỏi nhóm
abusefilter-action-disallow (thảo luận) (Biên dịch) Không cho phép
abusefilter-action-rangeblock (thảo luận) (Biên dịch) Cấm theo dải
abusefilter-action-tag (thảo luận) (Biên dịch) Thẻ
abusefilter-action-throttle (thảo luận) (Biên dịch) Thắt cổ chai
abusefilter-action-warn (thảo luận) (Biên dịch) Cảnh báo
abusefilter-add (thảo luận) (Biên dịch) Thêm bộ lọc sai phạm
abusefilter-autopromote-blocked (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bạn không được phép thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn, một số quyền thường có của tài khoản hoàn chỉnh đã tạm thời gỡ bỏ ra khỏi tài khoản của bạn. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-block-anon (thảo luận) (Biên dịch) Cấm người dùng vô danh
abusefilter-block-talk (thảo luận) (Biên dịch) cấm sửa đổi trang thảo luận cá nhân
abusefilter-block-user (thảo luận) (Biên dịch) cấm người dùng đã đăng ký
abusefilter-blockautopromotereason (thảo luận) (Biên dịch) Quyền hạn đã bị bộ lọc sai phạm tự động tước bỏ. Mô tả quy định: $1
abusefilter-blocked-display (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bị ngăn không cho bạn thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo vệ {{PAGENAME}}, tài khoản cá nhân của bạn và tất cả các địa chỉ IP đi cùng với nó đã bị cấm sửa đổi. Nếu điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (thảo luận) (Biên dịch) Ở đây bạn có thể thêm một tên miền vào danh sách tên miền bị chặn.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (thảo luận) (Biên dịch) Thêm tên miền bị cấm mới
abusefilter-blocked-domains-add-submit (thảo luận) (Biên dịch) Gửi
abusefilter-blocked-domains-addedby-header (thảo luận) (Biên dịch) Được thêm bởi
abusefilter-blocked-domains-attempted (thảo luận) (Biên dịch) Nội dung mà bạn đưa vào đã bị chặn bởi bộ lọc. Các tên miền sau đây bị chặn: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (thảo luận) (Biên dịch) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (thảo luận) (Biên dịch) Tên miền cần chặn, chẳng hạn như wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (thảo luận) (Biên dịch) Chặn tên miền $1 với ghi chú: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (thảo luận) (Biên dịch) Tên miền
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (thảo luận) (Biên dịch) Bỏ chặn tên miền $1 với ghi chú: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (thảo luận) (Biên dịch) Các liên kết ngoài trùng với liên kết xuất hiện trong danh sách này sẽ bị chặn khi chúng được thêm vào một trang bất kỳ. Những tên miền dưới đây được lưu trữ tại [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (thảo luận) (Biên dịch) Mục nhập $1 trong JSON không hợp lệ - nó phải là một đối tượng chỉ có các trường 'domain' và 'notes', cả hai đều là chuỗi
abusefilter-blocked-domains-json-error (thảo luận) (Biên dịch) JSON phải là một mảng
abusefilter-blocked-domains-notes (thảo luận) (Biên dịch) Ghi chú
abusefilter-blocked-domains-notes-header (thảo luận) (Biên dịch) Ghi chú
abusefilter-blocked-domains-remove (thảo luận) (Biên dịch) loại bỏ
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (thảo luận) (Biên dịch) Trên trang này bạn có thể xóa một tên miền bị chặn
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (thảo luận) (Biên dịch) Lý do
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (thảo luận) (Biên dịch) Loại bỏ
abusefilter-blocked-domains-remove-title (thảo luận) (Biên dịch) Xóa một tên miền bị chặn
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối