Trang được liên kết đến nhiều nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 09:40, ngày 10 tháng 12 năm 2023. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Phân loại sinh học‏‎ (35.183 liên kết)
 2. Chi (sinh học)‏‎ (35.183 liên kết)
 3. Bộ (sinh học)‏‎ (35.183 liên kết)
 4. Họ (sinh học)‏‎ (35.183 liên kết)
 5. Giới (sinh học)‏‎ (35.183 liên kết)
 6. Danh pháp hai phần‏‎ (35.149 liên kết)
 7. Thực vật‏‎ (35.027 liên kết)
 8. Loài‏‎ (35.002 liên kết)
 9. Thực vật có hoa‏‎ (30.006 liên kết)
 10. Bản mẫu:Wikispecies-inline‏‎ (26.806 liên kết)
 11. Bản mẫu:Tiêu đề nghiêng‏‎ (26.150 liên kết)
 12. Bản mẫu:Commonscat-inline‏‎ (25.716 liên kết)
 13. Bản mẫu:IPNI2‏‎ (24.378 liên kết)
 14. Thực vật hai lá mầm thật sự‏‎ (16.669 liên kết)
 15. Thực vật một lá mầm‏‎ (12.633 liên kết)
 16. Bộ Măng tây‏‎ (7.406 liên kết)
 17. Họ Lan‏‎ (6.468 liên kết)
 18. Danh sách tiểu hành tinh‏‎ (6.251 liên kết)
 19. Danh sách tiểu hành tinh/Mục lục‏‎ (6.249 liên kết)
 20. Lớp (sinh học)‏‎ (5.227 liên kết)
 21. Ngành (sinh học)‏‎ (5.134 liên kết)
 22. Bản mẫu:Wikispecies nội dòng‏‎ (4.745 liên kết)
 23. Bản mẫu:Thể loại Commons nội dòng‏‎ (4.378 liên kết)
 24. Bản mẫu:Mồ côi‏‎ (2.695 liên kết)
 25. Nhánh hoa Hồng‏‎ (2.571 liên kết)
 26. Bộ Long đởm‏‎ (2.405 liên kết)
 27. Bản mẫu:Epidendreae-stub‏‎ (2.354 liên kết)
 28. Wikispecies‏‎ (2.268 liên kết)
 29. Bộ Cúc‏‎ (2.164 liên kết)
 30. Rêu‏‎ (2.159 liên kết)
 31. Pteridophyta‏‎ (2.034 liên kết)
 32. Họ Cúc‏‎ (1.976 liên kết)
 33. Họ Thiến thảo‏‎ (1.864 liên kết)
 34. Bộ Hòa thảo‏‎ (1.769 liên kết)
 35. Bộ Hoa môi‏‎ (1.747 liên kết)
 36. Polypodiopsida‏‎ (1.683 liên kết)
 37. Nhánh Thài lài‏‎ (1.651 liên kết)
 38. Bản mẫu:TRO‏‎ (1.629 liên kết)
 39. Polypodiales‏‎ (1.587 liên kết)
 40. Dương xỉ‏‎ (1.539 liên kết)
 41. Bryopsida‏‎ (1.523 liên kết)
 42. Bộ Sơ ri‏‎ (1.399 liên kết)
 43. Bộ Đậu‏‎ (1.368 liên kết)
 44. Carlyle August Luer‏‎ (1.321 liên kết)
 45. Họ Đậu‏‎ (1.316 liên kết)
 46. Nhánh Cúc‏‎ (1.120 liên kết)
 47. Bryophyta‏‎ (1.074 liên kết)
 48. Bộ Thạch nam‏‎ (1.008 liên kết)
 49. Họ Hòa thảo‏‎ (958 liên kết)
 50. Ngành Rêu‏‎ (958 liên kết)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).