Trang được liên kết đến nhiều nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 12:56, ngày 4 tháng 12 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Phân loại sinh học‏‎ (16.116 liên kết)
 2. Chi (sinh học)‏‎ (16.116 liên kết)
 3. Bộ (sinh học)‏‎ (16.116 liên kết)
 4. Họ (sinh học)‏‎ (16.116 liên kết)
 5. Giới (sinh học)‏‎ (16.116 liên kết)
 6. Danh pháp hai phần‏‎ (16.099 liên kết)
 7. Thực vật‏‎ (15.963 liên kết)
 8. Loài‏‎ (15.959 liên kết)
 9. Thực vật có hoa‏‎ (14.031 liên kết)
 10. Bản mẫu:Wikispecies-inline‏‎ (12.107 liên kết)
 11. Bản mẫu:Commonscat-inline‏‎ (11.848 liên kết)
 12. Bản mẫu:Tiêu đề nghiêng‏‎ (11.502 liên kết)
 13. Bản mẫu:IPNI2‏‎ (10.970 liên kết)
 14. Thực vật hai lá mầm thật sự‏‎ (7.748 liên kết)
 15. Danh sách tiểu hành tinh‏‎ (6.251 liên kết)
 16. Danh sách tiểu hành tinh/Mục lục‏‎ (6.249 liên kết)
 17. Thực vật một lá mầm‏‎ (5.937 liên kết)
 18. Bộ Măng tây‏‎ (3.566 liên kết)
 19. Họ Lan‏‎ (3.148 liên kết)
 20. Bản mẫu:Wikispecies nội dòng‏‎ (2.115 liên kết)
 21. Lớp (sinh học)‏‎ (2.112 liên kết)
 22. Ngành (sinh học)‏‎ (2.073 liên kết)
 23. Bản mẫu:Thể loại Commons nội dòng‏‎ (1.714 liên kết)
 24. Nhánh hoa Hồng‏‎ (1.528 liên kết)
 25. Bản mẫu:Epidendreae-stub‏‎ (1.223 liên kết)
 26. Wikispecies‏‎ (1.114 liên kết)
 27. Bản mẫu:Mồ côi‏‎ (1.076 liên kết)
 28. Bộ Long đởm‏‎ (1.072 liên kết)
 29. Bộ Cúc‏‎ (1.028 liên kết)
 30. Bộ Đậu‏‎ (1.018 liên kết)
 31. Họ Đậu‏‎ (995 liên kết)
 32. Họ Cúc‏‎ (982 liên kết)
 33. Rêu‏‎ (875 liên kết)
 34. Trợ giúp:Các trạng thái phát triển của sách‏‎ (857 liên kết)
 35. Họ Thiến thảo‏‎ (841 liên kết)
 36. Muggles' Guide to Harry Potter/Introduction/Intermediate‏‎ (836 liên kết)
 37. Bản mẫu:List of minor planets/See also‏‎ (832 liên kết)
 38. Pteridophyta‏‎ (796 liên kết)
 39. Bản mẫu:Acacieae-stub‏‎ (758 liên kết)
 40. Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Harry Potter‏‎ (702 liên kết)
 41. Racosperma‏‎ (691 liên kết)
 42. Bộ Hoa môi‏‎ (690 liên kết)
 43. Nhánh Thài lài‏‎ (686 liên kết)
 44. Carlyle August Luer‏‎ (676 liên kết)
 45. Muggles' Guide to Harry Potter/Introduction/Beginner‏‎ (670 liên kết)
 46. Bản mẫu:TRO‏‎ (647 liên kết)
 47. Bộ Sơ ri‏‎ (641 liên kết)
 48. Danh sách tiểu hành tinh/50001–51000‏‎ (615 liên kết)
 49. Danh sách tiểu hành tinh/39001–40000‏‎ (615 liên kết)
 50. Danh sách tiểu hành tinh/38001–39000‏‎ (615 liên kết)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).