Danh sách tập tin

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
04:47, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Wiki.svg (tập tin) 47 kB Bản sao của Tập tin:Wikibooks-logo-vi.svg, dùng để dễ đồng bộ hóa với Tập tin:Wiki.png. {{imbox |type=content |imageright=64px|right|The Wikimedia Logo |image=[[File:Red copyright.svg|64px|ri…
16:48, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Hình nền Trang Chính.jpg (tập tin) 114 kB Đã lùi về phiên bản lúc 06:51, ngày 11 tháng 2 năm 2008
22:08, ngày 20 tháng 5 năm 2007 Ngăn sách thư viện bạc màu.jpg (tập tin) 114 kB Làm hình Library book shelves.jpg bạc màu dùng Seashore. {{GFDL}} {{cc-by-sa-1.0}} {{cc-by-sa-2.0}}