Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 12:43, ngày 12 tháng 11 năm 2019: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 2405:0:B043:D800:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (lúc ngày 12 tháng 2 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 12:42, ngày 12 tháng 11 năm 2019: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 67.173.14.92 trên toàn hệ thống (lúc ngày 12 tháng 2 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 12:36, ngày 12 tháng 11 năm 2019: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 111.184.194.34 trên toàn hệ thống (lúc ngày 12 tháng 2 năm 2020) (Open proxy)
 • 10:55, ngày 12 tháng 11 năm 2019: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.162.131.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 12 tháng 5 năm 2020) (Open proxy)
 • 10:41, ngày 12 tháng 11 năm 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.47.209.116 trên toàn hệ thống (lúc ngày 13 tháng 11 năm 2019) (Long-term abuse)
 • 10:31, ngày 12 tháng 11 năm 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 3.94.210.24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 13 tháng 11 năm 2019) (Long-term abuse)
 • 07:55, ngày 12 tháng 11 năm 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 198.98.56.119 trên toàn hệ thống (lúc ngày 26 tháng 11 năm 2019, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 07:51, ngày 12 tháng 11 năm 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 95.217.1.151 trên toàn hệ thống (lúc ngày 12 tháng 11 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 00:05, ngày 12 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2600:1:9500:0:0:0:0:0/40 trên toàn hệ thống (lúc ngày 12 tháng 12 năm 2019, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 21:05, ngày 11 tháng 11 năm 2019: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 72.138.43.190 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 2 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 21:04, ngày 11 tháng 11 năm 2019: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 83.61.158.212 trên toàn hệ thống (lúc ngày 18 tháng 11 năm 2019, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 21:03, ngày 11 tháng 11 năm 2019: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.73.244.197 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 5 năm 2020) (Long-term abuse)
 • 21:00, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 100.24.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 23 tháng 1 năm 2021) (Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Amazon AWS-->)
 • 19:54, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.141.155.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 2 năm 2021, chỉ cấm vô danh) (No Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!--M247-->)
 • 19:54, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2402:5AC0:0:0:0:0:0:0/32 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 5 năm 2021) (No Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!-- StreamlineServers-->)
 • 19:53, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.151.107.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- LeaseWeb-->)
 • 19:53, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.151.106.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- LeaseWeb-->)
 • 19:53, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.151.105.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- LeaseWeb-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 194.32.232.0/22 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 193.9.32.0/22 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 192.145.80.0/22 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.232.12.0/23 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.182.10.0/23 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.161.69.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 92.118.60.0/22 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.226.145.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.226.144.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.226.144.0/22 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 1 năm 2022) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!-- DediPath-->)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E180:0:0:0:0:0:0/29 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:1C0:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:180:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:140:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:52, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:100:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:300:0:0:0:0:0/40 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:200:0:0:0:0:0/40 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:100:0:0:0:0:0/40 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:340:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:380:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:3C0:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A0B:E181:300:0:0:0:0:0/42 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.94.79.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.94.71.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.94.67.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.94.66.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.94.65.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.156.186.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 5.62.21.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 5.62.35.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 5.62.34.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
 • 19:51, ngày 11 tháng 11 năm 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 5.62.33.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 11 năm 2021) (No Open Proxy: Avast VPN: Contact stewards if you are affected)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).