Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 02:05, ngày 4 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 2409:4063:4203:7450:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (lúc ngày 11 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 00:37, ngày 4 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 115.37.58.95 trên toàn hệ thống (lúc ngày 4 tháng 7 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 00:29, ngày 4 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 64.137.161.81 trên toàn hệ thống (lúc ngày 4 tháng 9 năm 2020) (Open proxy)
 • 16:22, ngày 3 tháng 6 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.20.152.116 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 7 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 14:39, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 149.97.186.70 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021, chỉ cấm vô danh) (Open proxy: spam-source)
 • 12:47, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 83.110.223.202 trên toàn hệ thống (lúc ngày 6 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 12:45, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 148.3.89.229 trên toàn hệ thống (lúc ngày 8 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 12:39, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 118.161.65.101 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:39, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.34.28.4 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:39, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 183.89.119.113 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 12:38, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 2.89.129.9 trên toàn hệ thống (lúc ngày 17 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 12:38, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 47.49.12.169 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:38, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.86.134.93 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:32, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 98.0.17.93 trên toàn hệ thống (lúc ngày 17 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 12:31, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.48.198.85 trên toàn hệ thống (lúc ngày 17 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 12:30, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.166.182.199 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:30, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 178.206.229.89 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 12:30, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 118.173.103.117 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 12:30, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.71.120.174 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:30, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 95.106.217.117 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:30, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 159.192.240.53 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:24, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 114.47.135.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy: <!-- HiNet VPN -->)
 • 12:23, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 79.105.168.177 trên toàn hệ thống (lúc ngày 17 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 12:23, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.158.4.71 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 12:22, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 189.71.187.48 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 12:22, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 71.90.6.221 trên toàn hệ thống (lúc ngày 17 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 12:22, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 43.241.28.248 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS -->)
 • 12:22, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.213.71.109 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 12:22, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 220.73.173.111 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 12:10, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 200.97.10.91 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 7 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:13, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.194.193.194 trên toàn hệ thống (lúc ngày 4 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 10:48, ngày 3 tháng 6 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.186.224.0/19 trên toàn hệ thống (lúc ngày 17 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 10:36, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 112.218.231.43 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 7 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:08, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) đã cấm 133.208.223.181 trên toàn hệ thống (lúc ngày 3 tháng 9 năm 2020) (Long-term abuse)
 • 06:26, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 125.161.107.195 trên toàn hệ thống (lúc ngày 4 tháng 6 năm 2020) (Long-term abuse)
 • 04:06, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 118.91.90.84 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 7 năm 2020) (Cross-wiki abuse)
 • 03:32, ngày 3 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 131.242.7.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 4 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 23:28, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.249.113.181 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 7 năm 2020) (Open proxy)
 • 21:46, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) đã cấm 223.186.237.120 trên toàn hệ thống (lúc ngày 5 tháng 6 năm 2020) (Long-term abuse)
 • 20:25, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 119.42.88.94 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 7 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 19:47, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 131.108.16.0/24 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 12 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:43, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 91.109.195.96 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 12 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Open proxy)
 • 15:17, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.183.192.137 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 7 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:22, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.245.159.101 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 14:22, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 174.134.160.202 trên toàn hệ thống (lúc ngày 16 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:22, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 178.34.15.209 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 14:21, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 2.89.153.11 trên toàn hệ thống (lúc ngày 16 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:16, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 31.181.28.165 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 6 năm 2021) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 14:16, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.214.211.200 trên toàn hệ thống (lúc ngày 2 tháng 12 năm 2020) (Open proxy)
 • 14:15, ngày 2 tháng 6 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 27.135.210.77 trên toàn hệ thống (lúc ngày 16 tháng 6 năm 2020, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).