Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 22:19, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 187.190.168.119 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:19) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:18, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 38.25.16.8 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:18) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:18, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 45.232.193.50 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:18) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:16, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.233.177.49 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:16) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:16, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 176.59.174.170 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:16) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:16, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 149.255.113.34 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:16) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:15, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 92.126.116.185 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:15) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:15, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 84.78.251.8 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:15) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:15, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 186.122.181.10 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:15) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:12, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.83.160.25 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:12) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:10, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 176.80.48.190 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:10) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:09, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.46.39.136 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:09) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:09, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 41.66.230.20 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 22:09) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 20:49, ngày 5 tháng 10 năm 2022: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) đã cấm 2606:1980:A:0:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 5 tháng 10 năm 2023 lúc 20:49, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:07, ngày 5 tháng 10 năm 2022: Teles (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.212.98.98 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 8 tháng 10 năm 2022 lúc 18:07) (Cross-wiki vandalism)
 • 16:36, ngày 5 tháng 10 năm 2022: Hasley (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.15.2.7 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 lúc 16:36) (Cross-wiki abuse)
 • 16:27, ngày 5 tháng 10 năm 2022: Hasley (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.135.59.98 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 16:27) (Cross-wiki abuse)
 • 14:19, ngày 5 tháng 10 năm 2022: Hasley (meta.wikimedia.org) đã cấm 163.171.131.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 5 tháng 10 năm 2024 lúc 14:19) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- Quantil Networks -->)
 • 12:34, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.170.175.144 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:34) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:34, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.32.248.22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:34) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:34, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.174.192.187 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:34) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 89.151.186.98 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.26.165.72 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.29.18.246 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.71.177.3 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.90.96.79 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.224.250.50 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 154.66.131.164 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 191.88.0.56 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 95.153.181.31 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 193.160.205.52 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 37.112.150.253 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 213.87.122.85 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 81.163.57.225 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 188.162.13.172 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 95.72.16.182 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.173.1.110 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 146.120.76.203 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:33) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 177.237.21.248 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 112.206.65.80 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.156.87.198 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.129.8.30 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 88.87.92.73 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 201.227.123.96 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.192.25.219 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 160.154.233.172 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:28) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 154.160.7.23 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:27) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 197.60.187.106 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:27) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 179.6.208.179 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:27) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, ngày 5 tháng 10 năm 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.138.160.203 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 lúc 12:27) (Open proxy: See the help page if you are affected)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).