Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
15:14, ngày 9 tháng 3 năm 2020 205.189.94.0/24 (Thảo luận) 15:14, ngày 9 tháng 9 năm 2020
còn 97 ngày, 12 giờ và 27 phút nữa
Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
long term issues
16:16, ngày 28 tháng 2 năm 2020 LamontMiramontes (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:56, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Sauphut90official (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:42, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Contrau123 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
vandalism
05:13, ngày 1 tháng 1 năm 2019 Khò pơ khò pơ 2 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
10:49, ngày 21 tháng 12 năm 2018 GBrules (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Rối bên wikipedia
04:51, ngày 8 tháng 12 năm 2018 Adamle02 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Quảng cáo
08:09, ngày 11 tháng 11 năm 2018 Quanglinh1988 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Quảng cáo
14:09, ngày 8 tháng 8 năm 2018 Dlphama (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Hakutora (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
12:03, ngày 4 tháng 8 năm 2018 Mal Ngọc Xuân (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Hakutora (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:29, ngày 2 tháng 8 năm 2018 Camlan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mxn (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
13:37, ngày 27 tháng 7 năm 2013 DelilaGragg (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vogone (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam (global sysop action)
14:52, ngày 3 tháng 7 năm 2013 BorisMccl (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
19:54, ngày 12 tháng 6 năm 2012 Petterson~viwikibooks (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Trijnstel (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cross-wiki spam (global sysop action)
20:17, ngày 6 tháng 2 năm 2011 Phucdieutrang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Pathoschild (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
07:41, ngày 6 tháng 2 năm 2011 Nguyennhu (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Pathoschild (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
09:52, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.151.96 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:52, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.85.199 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:51, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.118.219 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:51, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.255.93 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:51, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.113.147 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:50, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.113.146 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:50, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.27.0.0/16 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)
09:50, ngày 19 tháng 8 năm 2010 189.26.0.0/16 (Thảo luận) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
open proxy (see http://toolserver.org/~pathoschild/stalktoy/?target=189.26.0.0/15)