Người dùng bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
08:09, ngày 29 tháng 10 năm 2022 116.110.32.0/21 (thảo luận) 08:09, ngày 29 tháng 11 năm 2022
còn 9 giờ và 29 phút nữa
Minorax (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
open proxy
04:54, ngày 2 tháng 10 năm 2022 DeniceN690089 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
23:16, ngày 10 tháng 9 năm 2022 PatPreciado4574 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spambot
00:14, ngày 18 tháng 8 năm 2022 Tammi146276 (thảo luận | đóng góp) vô hạn 1234qwer1234qwer4 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
21:25, ngày 16 tháng 8 năm 2022 LonaGrasby75 (thảo luận | đóng góp) vô hạn 1234qwer1234qwer4 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
12:33, ngày 14 tháng 8 năm 2022 2402:800:6313::/48 (thảo luận) 23:59, ngày 31 tháng 12 năm 2022
còn 33 ngày, 1 giờ và 19 phút nữa
Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
IP nghịch thử trong thời gian dài
16:03, ngày 10 tháng 8 năm 2022 MarisolRiegel03 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
15:06, ngày 10 tháng 8 năm 2022 KarinaPendergras (thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
07:39, ngày 28 tháng 7 năm 2022 AllenRasmussen9 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (Global sysop action)
01:56, ngày 10 tháng 7 năm 2022 AnastasiaGrinder (thảo luận | đóng góp) vô hạn 1234qwer1234qwer4 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
09:24, ngày 5 tháng 7 năm 2022 Moto88bets (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot quảng cáo
15:37, ngày 4 tháng 7 năm 2022 New88casino1 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
15:34, ngày 4 tháng 7 năm 2022 J88casino (thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
21:11, ngày 8 tháng 6 năm 2022 GenevieveFerri5 (thảo luận | đóng góp) vô hạn 1234qwer1234qwer4 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
20:06, ngày 7 tháng 6 năm 2022 JodieRamsay6 (thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
Spam or promotion (global sysop action)
20:00, ngày 3 tháng 6 năm 2022 49.228.20.47 (thảo luận) 20:00, ngày 2 tháng 12 năm 2022
còn 3 ngày, 21 giờ và 19 phút nữa
WikiBayer (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
Open proxy or zombie (more info) (global sysop action)
16:01, ngày 3 tháng 4 năm 2022 72.249.144.0/24 (thảo luận) 16:01, ngày 3 tháng 4 năm 2023
còn 125 ngày, 17 giờ và 21 phút nữa
Superpes15 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/spambot via open proxy (global sysop action)
15:59, ngày 3 tháng 4 năm 2022 206.232.99.0/24 (thảo luận) 16:00, ngày 3 tháng 4 năm 2023
còn 125 ngày, 17 giờ và 19 phút nữa
Superpes15 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/spambot via open proxy (global sysop action)
05:18, ngày 28 tháng 2 năm 2022 Marjorie58L (thảo luận | đóng góp) vô hạn DannyS712 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (Global sysop action)
04:19, ngày 14 tháng 11 năm 2021 SherrillGoodrich (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam
05:01, ngày 25 tháng 7 năm 2021 Khóc thêm lần nữa (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
17:54, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Thiên binh phục hận 1999 (thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Intimidating behaviour/harassment (global sysop action)
08:59, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Quýnh lộn hông? (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
12:05, ngày 10 tháng 7 năm 2021 AIDC F-CK-1 Ching-kuo (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
07:38, ngày 28 tháng 5 năm 2021 Đẹp trai mà ế (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại.
01:27, ngày 22 tháng 5 năm 2021 BridgetGuinn53 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
04:21, ngày 16 tháng 5 năm 2021 RexSadler525 (thảo luận | đóng góp) vô hạn CptViraj (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (GS action)
05:19, ngày 4 tháng 5 năm 2021 NinaTreadwell97 (thảo luận | đóng góp) vô hạn WhitePhosphorus (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
13:23, ngày 24 tháng 3 năm 2021 OwenPoupinel12 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
12:25, ngày 11 tháng 3 năm 2021 VilmaGossett2 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Shanmugamp7 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
15:24, ngày 27 tháng 2 năm 2021 Whyiphello (thảo luận | đóng góp) vô hạn Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại nghiêm trọng
12:51, ngày 29 tháng 12 năm 2020 JewelWestmoreland4 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (Global sysop action)
22:43, ngày 27 tháng 12 năm 2020 EmmettLightfoot (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
00:30, ngày 15 tháng 12 năm 2020 BernieSheean79 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
21:02, ngày 14 tháng 12 năm 2020 SonyaJoy0597254 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
12:00, ngày 10 tháng 12 năm 2020 LoganPendleton9 (thảo luận | đóng góp) 12:00, ngày 10 tháng 12 năm 2045
còn 23 năm, 11 ngày, 23 giờ và 28 phút nữa
Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Spam
14:33, ngày 9 tháng 12 năm 2020 NelsonH729893713 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
09:38, ngày 9 tháng 12 năm 2020 ThorstenFajardo (thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
18:06, ngày 7 tháng 12 năm 2020 ByronGoshorn180 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sysop action)
17:03, ngày 25 tháng 11 năm 2020 KrystleI65 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Wiki13 (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam (global sysop action)
21:48, ngày 13 tháng 11 năm 2020 JoshFuhrmann0 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
17:45, ngày 3 tháng 11 năm 2020 RoxanneRice (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
18:04, ngày 31 tháng 10 năm 2020 ShaunaThornber7 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
16:39, ngày 26 tháng 10 năm 2020 RenaldoYount (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
23:56, ngày 22 tháng 10 năm 2020 QTVLarry2826135 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
19:32, ngày 10 tháng 10 năm 2020 HollieCorbin (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
15:30, ngày 13 tháng 9 năm 2020 RosettaClymer (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot (global sýop action)
15:18, ngày 13 tháng 9 năm 2020 DollieBugnion05 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
22:58, ngày 8 tháng 9 năm 2020 RheaPress8 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
22:28, ngày 31 tháng 8 năm 2020 JuliaBowmaker (thảo luận | đóng góp) vô hạn Stanglavine (thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối