Bước tới nội dung

Trợ giúp về tính năng Captcha

Những website mở rộng để mọi người bổ sung hay nhắn tin, như wiki này, thường bị lạm dụng bởi các nhà spam dùng công cụ tự động bỏ liên kết nhũng lạm vào rất nhiều trang web. Tuy chúng ta có thể dời các liên kết nhũng lạm này khỏi trang, nó vẫn khó chịu lắm.

Nhất là khi bạn bổ sung liên kết mới vào trang, wiki có thể đưa bạn hình có chữ bị méo rồi xin bạn gõ vào các chữ trong hình. Tính năng này được gọi là Captcha. Tại vì phần mềm khó đọc những hình này, mọi người thật có thể đóng góp bình thường, trong khi hầu hết bộ spam và robot ác tính bị chặn.

Không may là tính năng này có thể làm bất tiện cho những độc giả khiếm thị hay đang sử dụng trình duyệt bằng văn bản thuần hay trình duyệt bằng tiếng nói. Vì thế, nhóm phát triển phần mềm đang tắt các hình Captcha và làm bạn phải giải công thức toán. Xin gửi thư điện tử cho danh sách thư hay nhóm tin của Wikipedia tiếng Việt để xin trợ giúp nếu tính năng này đang cấm đóng góp chính đáng của bạn.

Nếu bạn đang lưu trang, nhấn chuột vào nút “Back” của trình duyệt để trở lại về trang sửa đổi.