Bản mẫu cần viết nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 13:06, ngày 1 tháng 12 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Wikispecies-inline‏‎ (12.108 liên kết)
 2. Bản mẫu:Commonscat-inline‏‎ (11.849 liên kết)
 3. Bản mẫu:Tiêu đề nghiêng‏‎ (11.502 liên kết)
 4. Bản mẫu:IPNI2‏‎ (10.971 liên kết)
 5. Bản mẫu:Wikispecies nội dòng‏‎ (2.115 liên kết)
 6. Bản mẫu:Thể loại Commons nội dòng‏‎ (1.714 liên kết)
 7. Bản mẫu:Epidendreae-stub‏‎ (1.223 liên kết)
 8. Bản mẫu:Mồ côi‏‎ (1.076 liên kết)
 9. Bản mẫu:List of minor planets/See also‏‎ (832 liên kết)
 10. Bản mẫu:Acacieae-stub‏‎ (758 liên kết)
 11. Bản mẫu:TRO‏‎ (647 liên kết)
 12. Bản mẫu:Brassicaceae-stub‏‎ (398 liên kết)
 13. Bản mẫu:Cymbidieae-stub‏‎ (319 liên kết)
 14. Bản mẫu:Epidendroideae-stub‏‎ (311 liên kết)
 15. Bản mẫu:Aroideae-stub‏‎ (252 liên kết)
 16. Bản mẫu:Diurideae-stub‏‎ (216 liên kết)
 17. Bản mẫu:Maxillarieae-stub‏‎ (202 liên kết)
 18. Bản mẫu:Thể loại Commons‏‎ (195 liên kết)
 19. Bản mẫu:Polypodiaceae-stub‏‎ (192 liên kết)
 20. Bản mẫu:Cyperoideae-stub‏‎ (183 liên kết)
 21. Bản mẫu:Thể loại Commons-inline‏‎ (182 liên kết)
 22. Bản mẫu:Grimmiales-stub‏‎ (174 liên kết)
 23. Bản mẫu:Myrteae-stub‏‎ (173 liên kết)
 24. Bản mẫu:Citation‏‎ (168 liên kết)
 25. Bản mẫu:Asclepiadeae-stub‏‎ (167 liên kết)
 26. Bản mẫu:Psychotrieae-stub‏‎ (167 liên kết)
 27. Bản mẫu:Didymocarpoideae-stub‏‎ (164 liên kết)
 28. Bản mẫu:Xanthorrhoeaceae-stub‏‎ (161 liên kết)
 29. Bản mẫu:Orchidaceae-stub‏‎ (158 liên kết)
 30. Bản mẫu:Commons-inline‏‎ (154 liên kết)
 31. Bản mẫu:Chioneinae-stub‏‎ (152 liên kết)
 32. Bản mẫu:Pothoideae-stub‏‎ (143 liên kết)
 33. Bản mẫu:Senecioneae-stub‏‎ (142 liên kết)
 34. Bản mẫu:Euphorbieae-stub‏‎ (138 liên kết)
 35. Bản mẫu:Allioideae-stub‏‎ (134 liên kết)
 36. Bản mẫu:Cardueae-stub‏‎ (133 liên kết)
 37. Bản mẫu:Arecoideae-stub‏‎ (130 liên kết)
 38. Bản mẫu:Scilloideae-stub‏‎ (130 liên kết)
 39. Bản mẫu:Liên kết hỏng‏‎ (129 liên kết)
 40. Bản mẫu:Begoniaceae-stub‏‎ (128 liên kết)
 41. Bản mẫu:Ericoideae-stub‏‎ (127 liên kết)
 42. Bản mẫu:Ericales-stub‏‎ (123 liên kết)
 43. Bản mẫu:Lauraceae-stub‏‎ (119 liên kết)
 44. Bản mẫu:Iridoideae-stub‏‎ (118 liên kết)
 45. Bản mẫu:Aralioideae-stub‏‎ (116 liên kết)
 46. Bản mẫu:Lejeuneaceae-stub‏‎ (116 liên kết)
 47. Bản mẫu:Malpighiaceae-stub‏‎ (115 liên kết)
 48. Bản mẫu:Bryaceae-stub‏‎ (114 liên kết)
 49. Bản mẫu:Cranichideae-stub‏‎ (114 liên kết)
 50. Bản mẫu:Vandeae-stub‏‎ (114 liên kết)

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).