Tác vụ cấm tự động

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem danh sách các tác vụ cấm tự động
Tổng số cấm tự động: 1
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
15:16, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Cấm tự động #235 15:16, ngày 12 tháng 11 năm 2019
còn 9 giờ và 59 phút nữa
Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp)
  • không được mở tài khoản
  • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bị tự động cấm vì dùng chung địa chỉ IP với “Khò pơ khò pơ 2”. Lý do “Phá hoại”.