Trang có ít sửa đổi nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:25, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Trường đại học ngành kỹ sư‏‎ (1 phiên bản)
 2. Thuyết Bát Quái‏‎ (1 phiên bản)
 3. Lối mắc cùng phát trăng si tơ‏‎ (1 phiên bản)
 4. Hóa học đại cương/Liên Kết Hóa Chất/Liên kết cộng hóa trị‏‎ (1 phiên bản)
 5. Đồ thị hàm số lượng giác vòng tròn‏‎ (1 phiên bản)
 6. Sơ cứu/Bệnh động kinh‏‎ (1 phiên bản)
 7. Sóng dao động điện dừng‏‎ (1 phiên bản)
 8. Sách CSS/Chương 2 - Phần tử/Thuộc Tính lề trang (margin)‏‎ (1 phiên bản)
 9. Điện/Điện giải‏‎ (1 phiên bản)
 10. Phép toán lũy thừa‏‎ (1 phiên bản)
 11. Đồ thị hàm số lũy thừa bậc n‏‎ (1 phiên bản)
 12. Nấu ăn:Bánh canh chả cá Nha Trang‏‎ (1 phiên bản)
 13. Vòng tròn bán kín Z đơn vị‏‎ (1 phiên bản)
 14. Sơ cứu/nối/Các tác-giả‏‎ (1 phiên bản)
 15. Lối mắc cùng nền trăng si tơ‏‎ (1 phiên bản)
 16. Tiếng Triều Tiên/Bài I6‏‎ (1 phiên bản)
 17. Vật chất/Liên kết hóa học‏‎ (1 phiên bản)
 18. Điện/Nguồn Điện/Điện giải‏‎ (1 phiên bản)
 19. Sóng dao động điện giảm dần đều‏‎ (1 phiên bản)
 20. Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện RC Nối Tiếp‏‎ (1 phiên bản)
 21. Học HTML/Thẻ lệnh/Thẻ miêu tả (Meta Tag)/Thẻ miêu tả thông tin cho máy tìm‏‎ (1 phiên bản)
 22. Đẳng thức đại số 1 biến số‏‎ (1 phiên bản)
 23. Phân số không bằng nhau‏‎ (1 phiên bản)
 24. Tiếng Triều Tiên/Bài I8‏‎ (1 phiên bản)
 25. Sách CSS/Chương 2 - Phần tử/Thuộc Tính Vành Biên (Border)‏‎ (1 phiên bản)
 26. Sách CSS/Chương 2 - Phần tử/Thuộc Tính Phông Chữ (Font)‏‎ (1 phiên bản)
 27. Tích phân hàm số toán cosine‏‎ (1 phiên bản)
 28. Chuyển động trong không gian‏‎ (1 phiên bản)
 29. Sách CSS/Chương 2 - Phần tử/Thuộc Tính đệm (padding)‏‎ (1 phiên bản)
 30. Hàm số vòng tròn hệ số phức 1 đơn vị‏‎ (1 phiên bản)
 31. Máy Cát sét‏‎ (1 phiên bản)
 32. Tự học JavaScript DOM/Form‏‎ (1 phiên bản)
 33. Hình Tứ Giác/Hình Vuông‏‎ (1 phiên bản)
 34. Hóa học đại cương/Vật chất/Liên kết hóa học‏‎ (1 phiên bản)
 35. Sách HTML/Chương 2 - Thẻ lệnh/Kiểu chữ‏‎ (1 phiên bản)
 36. Phương trình từ nhiểm tổng quát Maxwell‏‎ (1 phiên bản)
 37. Wikimedia/Sửa đổi‏‎ (1 phiên bản)
 38. Đạo hàm hàm số lượng giác‏‎ (1 phiên bản)
 39. Thuyết Âm dương‏‎ (1 phiên bản)
 40. Sách CSS/Chương 2 - Phần tử/Thuộc Tính danh sách(list)‏‎ (1 phiên bản)
 41. Đẳng thức lũy thừa hàm số lượng giác‏‎ (1 phiên bản)
 42. Sách Điện Tử/Chương 2 Mạch điện điện tử/Nối tiếp/Mạch Điện RC Nối Tiếp‏‎ (1 phiên bản)
 43. Sách CSS/Chương 2 - Phần tử/Thuộc Tính Chữ (Text)‏‎ (1 phiên bản)
 44. Tiếng Đức/Cấp I‏‎ (1 phiên bản)
 45. Thi lấy bằng hành nghề chuyên gia‏‎ (1 phiên bản)
 46. Tiếng Triều Tiên/Bài II7‏‎ (1 phiên bản)
 47. Đẳng thức đại số 2 biến số‏‎ (1 phiên bản)
 48. Bộ dao động sóng điện dừng‏‎ (1 phiên bản)
 49. Hợp kim‏‎ (1 phiên bản)
 50. Hàm số lượng giác/Chuỗi số‏‎ (1 phiên bản)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).