Xắp xếp

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sắp xếp là một loại toán thống kê dùng trong việc xếp đặt vật vào vị trí

Sắp xếp không có lặp lại[sửa]

Sắp xếp các con số từ 0 - 9 vào 6 vi trí không có lặp lại

Vị trí 1 - 10
Vị trí 2 - 9
Vị trí 3 - 8
Vị trí 4 - 7
Vị trí 5 - 6
Vị trí 6 - 5

Ta có

Sắp xếp có lặp lại[sửa]

Sắp xếp các con số từ 0 - 9 vào 6 vi trí có lặp lại

Vị trí 1 - 10
Vị trí 2 - 10
Vị trí 3 - 10
Vị trí 4 - 10
Vị trí 5 - 10
Vị trí 6 - 10

Ta có