Wikibooks:Đề cử nội dung chọn lọc/Thêm/Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ[sửa]

Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình