Vector

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vector đại diện cho một đường thẳng có hướng và có một độ dài . Thí dụ, vector AB đi từ điểm A đến điểm B

Vector AB from A to B.svg


Ký hiệu của vector

Vector có hướng
Vector vô hướng