Vật lý đại cương/Điện

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Điện[sửa]

Điện Tử[sửa]

Điện tử phần tử nhỏ nhất không thể phân chia tạo nên Nguyên Tử Điện . Có tất cả ba Loại Điện Tủ được tìm thấy

Điện tử Khối lượng Điện lượng Ký hiệu
Điện tử âm 9.1094 × 10−31 kg −1.602 × 10−19 C e-
Điện tử dương 9.1094 × 10−31 kg +1.602 × 10−19 C p+
Điện tử trung hòa 1.6726 ×10-27 kg 0 C 0

Tĩnh Điện[sửa]

Tĩnh Điện . Hiện tượng Tích Điện của mọi vật . Bình thường, mọi vật có tổng điện bằng không . Khi vật cho hay nhận điện tử âm sẻ trở thành Điện Tích Dương hay Âm . Vật nhận điện tử âm sẻ trở thành Điện Tích Âm . Vật cho điện tử âm trở thành Điện Tích Dương

[Vật] + e → [-] . Điện Tích Âm
[Vật] - e → [+] . Điện Tích Dương


Mọi Điện Tích đều có một

  1. Điện Lượng , Q . Điện Tích Dương +Q . Điện Tích Âm -Q
  2. Điện Trường , E . của các Đường Điện hướng vô hay hướng ra . Điện Tích Dương có Điện Trường của các Đường Điện hướng ra . Điện Tích Âm có Điện Trường của các Đường Điện hướng vô
  3. Từ trường , B . Vòng tròn Từ theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ . Điện Tích Dương có Vòng tròn Từ ngược chiều kim đồng hồ . Điện Tích Âm có Vòng tròn Từ thuận chiều kim đồng hồ
Electric Field Lines.svg

Điện lượng có ký hiệu Q đo bằng đơn vị Cu Lôm (C) . Một Cu Lôm Điện lượng có 6.24150962915265×10E18 Điện Tử Âm

1C = 6.24150962915265×10E18 Điện Tử Âm

Từ đó, Điện lượng của một Điện tử âm

Qe = 1 / 6.24150962915265×10E18 C

Tóm lại

Vật Điện Tử Điện Tích Ký Hiệu Điện Lượng Điện Trường Từ Trường
[ ] + e [-] Q -Q --> <-- Vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ
[ ] - e [+] Q +Q <-- --> Vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ

Động Điện[sửa]

Động Điện hiện tượng Điện tích tương tác với nhau tạo ra Điện Lực, Điện Trường, Từ Trường qua các định luật sau

Định Luật Cu Lôm[sửa]

Khi Điện tích nằm kề nhau Điện tích đồng loại đẩy nhau, Điện tích khác loại hút nhau .

Khi có 2 Điện tích khác loại nằm kề nhau . Điện tích Âm hút Điện tích Dương với một Lực gọi là Lực Tỉnh Điện hay Lực Coulomb

Định Luật Ampere[sửa]

Khi Có Lực Điện FE tương tác với Điện tích làm cho điện tích đứng yên di chuyển thẳng hàng tạo Điện Trường E

Với

Định Luật Lorentz[sửa]

Khi Điện Tích di động di chuyển qua một Từ Trường của một Nam châm có chiều từ trái sang phải. Khác biệt Từ giửa Điện Tích và Nam châm tạo ra Từ Lực FB mạnh hay yếu trên và dưới Điện Tích . Lực mạnh hay yếu trên dưới Điện Tích tạo ra một Từ Trường B vuông góc với chiều Dòng điện đẩy Điện tích Dương hướng lên và Điện tích Âm hướng xuống

Định Luật Faraday[sửa]

Tổng của hai lực Điện và Từ trên Điện Tích di động tạo một Lực Điện Từ có Từ Trường B vuông góc với Điện Trường E.

Điện Nguồn[sửa]

Điện Giải[sửa]

Phản ứng hóa học giửa hai kim loại và axit tạo ra Điện . Điện giải tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

Điện giải được dùng tao ra Bình ắc ki cung cấp Điện DC

ElectrochemCell.png

Điện Cực[sửa]

Phản ứng hóa học giửa kim loại và axit tạo ra Điện . Điện cực tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

Dry cell (PSF).png
  • Pin thường

Ứng dụng Điện cực được dùng tao ra Điện DC có điện 1.5 - 3.0 V

Batteries.jpg
  • Pin Sạc

Pin Sạc có khả năng nạp và nhả điện có thể sử dụng nhiều lần lâu dài . Khi hết điện, chỉ cần mắc nối Điện với Pin sạc để nạp điện để có thể sử dụng tiếp làm giảm lệ phí mua Pin

Nhiệt Điện [sửa]

Hiện tượng Nhiệt sinh điện

Điện Từ Cảm [sửa]

I Khác 0

Loại Điện[sửa]

Có hai loại điện Điện DCĐiện AC .

Điện DC có điện không đổi theo thời gian có hàm số toán

Điện AC có điện thay đổi theo thời gian theo hàm số sóng Sin

Điện và Vật[sửa]

Mọi vật dẩn điện được chia thành ba loại Dẩn Điện , Cách Điện , Bán Dẩn Điện

Vật Dẩn Điện Thí Dụ Công cụ Điện tử
Dẩn Điện Kim loại như Đồng Cu , Sắt Fe Các Công cụ Điện tử tạo từ Dẩn Điện
Điện Trở , Tụ Điện , Cuộn Từ
Cách Điện Phi Kim như Sành Sứ
Bán Dẩn Điện Á Kim như Si li kon - Si , Chờ Ma Nhiềm - Ge Các Công cụ Điện tử tạo từ Bán Dẩn Điện
Đai Ốt, Trăng Si Tơ, FET, IC


Điện và Dẩn Điện tương tác tạo ra

  1. Điện Dẩn
  2. Điện Kháng
  3. Điện nhiệt
  4. Điện quang
  5. Điện từ