Trẻ em:Bé gọi tên muôn loài động vật bằng tiếng Anh/Y

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Y, bé nói Yellow Billed Hornbill


Y is for Yellow Billed Hornbill.jpg


Yellow Billed Hornbill là con Chim mỏ sừng vàng


-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --