Trẻ em:Bé gọi tên muôn loài động vật bằng tiếng Anh/U

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
U, bé nói Uakari


U is for Uakari.jpg


Uakari là con Khỉ uakari


-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --