Trẻ em:Bé gọi tên muôn loài động vật bằng tiếng Anh/E

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
E, bé nói Elephant


E is for Elephant.jpg


E là chữ cái đầu tiên của từ Elephant


Elephant trong tiếng Anh, để chỉ con Voi.
"....
Con vỏi con voi!
Hai chân trước đi đằng trước,
Hai chân sau đi đằng sau,
Còn cái đuôi thì đi sau dốt,
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi,
Con vỏi con voi!
Hai chân trước đi đằng trước,
Hai chân sau đi đằng sau,
Còn cái đuôi thì đi sau dốt,
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi,
Con vỏi con voi!
...."
-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --