Trạng thái quang tuyến nhiệt điện từ

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Quang tuyến nhiệt điện từ được tìm thấy ở hai trạng thái Quang tuyến nhiệt quang , trạng thái phát ra ánh sáng thấy được ở Tần số ngưởng f=fo . Quang tuyến nhiệt điện , trạng thái phát ra điện thấy được ở tần số trên Tần số ngưởng f > fo

. .


Theo Định luật Heiseiberg

Quang tuyến chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái ở một thời điểm thời gian