Toán Số Ảo

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  1. . n = 2m
  2. . n = 2m + 1