Thuyết tương đối động Einstein

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thuyết tương đối động của Einstein[sửa]

Thuyết tương đối rộng hay thuyết tương đối tổng quát là lý thuyết hình học của lực hấp dẫn do nhà vật lý Albert Einstein công bố vào năm 1916[2] và hiện tại được coi là lý thuyết miêu tả hấp dẫn thành công của vật lý hiện đại. Thuyết tương đối động của Einstein bao gồm 2 thuyết Thuyết tương đối hẹpThuyết tương đối rộng

Thuyết tương đối hẹp[sửa]

Vận tốc ánh sáng là một hằng số không đổi trong mọi hệ quy chiếu quán tính có giá trị 
Thí nghiệm Archemede Đo vận tốc ánh sáng thấy được trong không khí
Thí nghiệm Michel Morrison Đo vận tốc ánh sáng thấy được trong chân không
Thí nghiệm Maxwell Đo vận tốc ánh sáng thấy được trong không khí
Tổng quát Vận tốc ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng điện từ
là một hằng số không đổi trong chân không và trong không khí

Thuyết tương đối động[sửa]

Mọi vật đều có thay đổi khối lượng khi di chuyển ở vận tốc nhanh gần bằng với vận tốc ánh sáng thấy được

Từ phân rả phóng xạ vật chất vật cho thấy , vật chất di chuyển ở vận tốc cực nhanh bằng hay gần bằng vận tốc ánh sáng thấy được sẻ có thay đổi khối lượng theo vận tốc di chuyển

Hệ cơ động Vận tốc Khối lượng Động lượng Năng lương
Newton
Eistein
Eistein