Thuyết tương đối động

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thuyết tương đối động[sửa]

Mọi vật đều có thay đổi khối lượng khi di chuyển ở vận tốc nhanh gần bằng hay bằng với vận tốc ánh sáng thấy được

Chứng minh[sửa]

Từ phân rả phóng xạ vật chất vật cho thấy