Thiết bị ngoại vi máy vi tính

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Niệm[sửa]

Bộ Phận Xuất/Nhập Dử Liệu là các Thiết Bị hay Phần Cứng dùng để Xuất và Nhập Dử liệu

Bộ Phận Nhập Dữ Liệu[sửa]

Bộ Phận Nhập Dử Liệu là những Phần Cứng hay Thiết bị dùng để nhập dử liệu từ bên ngoài gọi là Thiết Bị Nhập

Các Thiết Bị Nhập[sửa]

Bộ Phận Xuất Dử Liệu[sửa]

Bộ Phận Xuất Dử Liệu là những Phần Cứng hay Thiết bị dùng để xuất dử liệu gọi là Thiết Bị Xuất .

Các Thiết Bị Xuất[sửa]