Thay đổi biến số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Slope picture.svg

Thay đổi biến số là một phép toán giải tích tìm thay đổi của biến số của một hàm số . Toán thay đổi biến số có ký hiệu

Ký hiệu[sửa]

Thay đổi biến số x

Thay đổi biến số y

Phép toán thay đổi biến số[sửa]

Với mọi hàm số

Thay đổi biến số x


Thay đổi biến đổi y