Thể loại hàm số

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hàm số nghịch[sửa]

Biểu diển toán của hàm số của Tan

Hàm số nghịch của hàm số Tan

Hàm số chẳn[sửa]

Mọi hàm số f(x) là hàm số chẳn thỏa mản điều kiện sau


  • Thí dụ
là một hàm số chẳn vì


  • Các hàm số sau đều là hàm số chẳn
Absolute value
Lũy thừa chẳng ,
cosine
hyperbolic cosine

Hàm số lẻ[sửa]

Mọi hàm số là hàm sô lẻ thỏa mản điều kiện sau


  • Thí dụ
là một hàm số chẳn vì


  • Danh sách cá hàm số lẻ
    • sine
    • hyperbolic sine
    • error function