Thảo luận Thành viên:72.53.87.242

    Tủ sách mở Wikibooks

    Quách Trung Thành[sửa]

    Người riêng không được phép tạo trang cá nhân ở không gian tên chính. Tôi đã di chuyển nội dung cá nhân của bạn qua Thành viên:Quachthanh. Xin hãy đăng nhập khi nào sửa đổi tại đây, để cho bạn được ghi công đúng đắn. Cám ơn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:11, ngày 19 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]