Thảo luận Thành viên:209.195.73.31

    Tủ sách mở Wikibooks

    Hi. Please do not blank pages, if you want to have them deleted, but replace the content by {{Chờ xoá}}. An administrator will delete the pages then. --Thogo (thảo luận) 16:12, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Xin hãy đừng tẩy trống những trang. Nếu bạn muốn nó bị xóa, xin hãy thay nội dung bằng mã {{Chờ xóa}}, thì quản lý viên sẽ xóa nó không lâu. Nếu muốn đổi tên trang được một cách dễ dàng, xin hãy đăng ký, thì bạn sẽ có nút "di chuyển" rất tiện. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 17:09, ngày 26 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]