Thảo luận:Vật lý Đại cương

    Tủ sách mở Wikibooks

    Lý thuyết vật lý[sửa]

    User:Doãn Hiệu mới chuyển hết cuốn Lý thuyết vật lý qua đây à? Nhớ chuyển qua luôn mấy trang con của nó nhe. jan Win (thảo luận) 11:47, ngày 17 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Về mấy trang con thì Huỳnh Nhân-thập (thảo luận | đóng góp) cứ xóa theo kế hoạch tôi không đủ sức để chuyển, chỉ có thể tạm biên tập lại trang chính của sách thôi.--Doãn Hiệu (thảo luận) 13:01, ngày 17 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đồng ý với Doãn, số trang con nhiều hằng hà sa số, nếu chuyển qua hết chắc phải nghỉ ăn, nghỉ ngủ, nghỉ làm thì mới xong. jan Win (thảo luận) 13:07, ngày 17 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]