Thảo luận:Những câu thường hỏi về hố đen

  Tủ sách mở Wikibooks

  Lịch sử trang[sửa]

  Trang này được di chuyển từ Những câu thường hỏi về hố đen tại Wikipedia tiếng Việt. Dưới đây là lịch sử trang trước khi được di chuyển đến đây:

  * 08:06, ngày 15 tháng 7 năm 2006 . . Tdangkhoa (Thảo_luận | đóng góp | cấm) (di chuyển đến wikibooks)
  * 03:14, ngày 24 tháng 3 năm 2006 . . Phan Ba (Thảo_luận | đóng góp | cấm)
  * 22:30, ngày 21 tháng 3 năm 2006 . . Nguyễn Trường Thịnh (Thảo_luận | đóng góp | cấm)
  * 22:03, ngày 21 tháng 3 năm 2006 . . DHN (Thảo_luận | đóng góp | cấm) (Đã sửa hồi sửa đổi của DHN (thảo luận | cấm), đổi lại thành phiên bản của Newone.)
  * 01:59, ngày 18 tháng 3 năm 2006 . . DHN (Thảo_luận | đóng góp | cấm) (copyvio)
  * 01:12, ngày 18 tháng 3 năm 2006 . . Newone (Thảo_luận | đóng góp | cấm) (Hố đen là gì?)
  * 01:04, ngày 18 tháng 3 năm 2006 . . Newone (Thảo_luận | đóng góp | cấm)
  * 22:00, ngày 17 tháng 3 năm 2006 . . Nguyễn Trường Thịnh (Thảo_luận | đóng góp | cấm)
  

   – Minh Nguyễn (thảo luận, đóng góp) 03:51, ngày 2 tháng 8 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Bản quyền[sửa]

  Từ w:Thảo luận:Những câu thường hỏi về hố đen#Bản quyền:

  Elizabeth Arscott at Berkeley passed on to me your question about translating my Black Hole FAQ into Vietnamese. I am delighted to grant permission. All I ask is that you make sure that my name appears as the author of the translated document. Thanks very much for your interest. Best regards, Ted Bunn

   – Minh Nguyễn (thảo luận, đóng góp) 03:46, ngày 2 tháng 8 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]