Thảo luận:Luận án Kỹ sư

    Tủ sách mở Wikibooks

    Mời bạn IP Kỹ sư vui lòng học lại chính tả tiếng Việt, đặc biệt là quy cách sử dụng dấu hỏi/ngã. Có thể tham khảo ở trang này. Thân mến! P.T.Đ (thảo luận) 06:39, ngày 10 tháng 8 năm 2016 (UTC)[trả lời]