Thảo luận:Lập trình cơ sở dữ liệu với ASP

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Di chuyển[sửa]

Trang này được di chuyển từ mục từ wikt:Nam1011 tại từ điển mở Wiktionary, tại vì nó không phải là thư viện sách giáo khoa như dự án này. Lịch sử trang trước khi được di chuyển được chép dưới đây:

  • (nay) (trước) 15:30, ngày 23 tháng 1 năm 2006 58.187.2.89

 – Minh Nguyễn (thảo luận, blog) 02:12, ngày 24 tháng 1 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trang đầu cần được chia thành nhiều trang con. thảo luận blog 12:44, ngày 3 tháng 6 năm 2012 (UTC) Trả lời[trả lời]