Từ trường

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Từ trường đại diện cho một khoảng không gian của các đường lực từ bao quanh lấy vật dẩn điện tạo ra từ trường . Từ trường có ký hiệu B