Từ trường

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Từ trường[sửa]

Từ trường đại diện cho một khoảng không gian của các đường lực từ bao quanh lấy vật dẩn điện tạo ra từ trường . Từ trường có ký hiệu B

Từ trường của dẩn điện[sửa]

Điện tích Điện tích âm có vòng tròn từ của các đường lực từ nghịch chiều kim đồng hồ


VFPt minus thumb.svg
Điện tích âm có vòng tròn từ của các đường lực từ thuận chiều kim đồng hồ
VFPt plus thumb.svg

Cộng dây thẳng dẩn điện Manoderecha.svg
Vòng tròn thẳng dẩn điện Magnetic field of wire loop.svg
Cuộn tròn (từ) dẩn điện Basic Inductor with B-field.svg