Từ cảm

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Từ cảm[sửa]

Từ cảm đại diện cho cường độ từ trường sinh ra bởi tương tác giửa dòng điện khác không với vật dẩn điện . Từ cảm có ký hiệu B đo bằng đơn vị Tesla T . Theo Định luật Ampere, Từ cảm được tính bằng tích của Dòng điện với Từ dung


Công thức từ cảm[sửa]

Từ cảm của cộng dây thẳng dẫn điện[sửa]

Manoderecha.svg

Khi cộng dây thẳng dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra điện từ trường của các vòng tròn từ bao quanh cộng dây có cường độ từ trường hay từ cảm bằng tích của từ dung và dòng điện

Từ cảm của vòng tròn dẩn điện[sửa]

Magnetic field of wire loop.svg

Khi vòng tròn dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra Điện từ trường của các vòng tròn từ bao quanh cộng dây có cường độ từ trường hay từ cảm bằng tích của từ dung và dòng điện

Từ cảm của cuộn từ [sửa]

Basic Inductor with B-field.svg

Khi cuộn từ dẩn điện tương tác với dòng điện, dòng điện sẻ tạo ra điện từ trường của các từ hình vòng bầu dục bao quanh cộng dây chạy từ cực bắc đến cực nam có cường độ từ trường hay từ cảm bằng tích của từ dung và dòng điện

Ứng dụng[sửa]

Xem thêm[sửa]