Tỉ lệ thay đổi biến số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Slope picture.svg

Tỉ lệ thay đổi biến số là một phép toán giải tích cho biết tỉ lệ của thay đổi biến số của một hàm số y=f(x) . Tỉ lệ thay đổi biến số có ký hiệu


Toán tỉ lệ thay đổi biến số[sửa]

Với mọi hàm số

Thay đổi biến số x

Thay đổi biến số y

Tỉ lệ thay đổi biến số

Ứng dụng toán tỉ lệ thay đổi biến số[sửa]

Tìm độ dóc đường thẳng nghiêng qua 2 điểm

Tìm độ dóc đường thẳng nghiêng của một hàm số f(x)