Tần số ngưỡng

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tần số ngưởng[sửa]

Tần số mọi vật phát ra ánh sáng thấy được và ngừng dẩn năng lượng nhiệt . Tần số ngưởng có ký hiệu fo đo bằng đơn vị Hertz Hz

Công thức[sửa]

Vận tốc ánh sáng thấy được

Bước sóng của ánh sáng thấy được nằm trong kích thước

Vì,

Vậy,